JOUW COMMITMENT

MEDEDELING BETREFT HET CORONA VIRUS 

- Wij zijn weer van start met een hygiëne & corona protocol en aangepaste cursussen waarbij wij buiten de groepsruimtes en binnen de groepsruimte met bepaalde regelgeving rekening moeten houden. Houd je hier aan, ook wanneer je hier persoonlijk anders in staat. Alleen zo kunnen wij onze trainingen blijven aanbieden.

- Vanaf heden is het houden van 1,5 meter afstand én het dragen van mondkapjes verplicht als mensen door de algemene ruimtes in Cordium lopen; dus foyer, keuken, toiletruimtes, wachtruimte en gangen.

 

- Binnen onze groepsruimte hebben wij de mogelijkheid om de 1,5 meter tijdelijk los te laten waar deze praktisch moeilijk uitvoerbaar is. Deze uitzondering is mogelijk als levensbeschouwelijke onderwijsinstelling en binnen het kader van contactberoepen. Zo kunnen wij individuele deelnemers bijvoorbeeld als gelegenheidskoppel laten samenkomen. 

 

-Body2chill® neemt de hygiëne richtlijnen in acht met gezondheidscheck en temperatuurmeting vooraf. Het aantal deelnemers is beperkt tot onder de norm. Daarnaast vragen wij deelnemers zorgvuldigheid om te gaan met ieders persoonlijke behoefte aan ruimte. Verder zien wij 't belang van goede ventilatie en zullen wij naar buiten gaan waar dat kan.

- Blijf thuis en meld je ziek bij Corona gerelateerde klachten zoals koorts, geur & smaakverlies etc. 
*Mocht je voor jou bekende geringe en sporadische seizoensgebonden hooikoorts klachten hebben neem hiervoor dan een mondkapje mee en eventueel een tabletje. Kom niet in de keuken.

- Body2chill® berekent tot 24 uur voor aanvang geen omboekkingskosten wanneer je annulering Corona gerelateerd is. 

Dit is best spannend voor ons. Tegelijk hopen wij dat je niet zomaar annuleert omdat je plannen verschuiven ofzo. Denk dus in de menselijke maat ook aan onze belangen en alles wat we voor jou of jullie zo al gaan regelen, vrijhouden en investeren. Dank daarvoor.

- Wanneer je in het kader van de training een intieme uitwisseling hebt met een ander dan je eigen partner dan adviseren wij je/ jullie een mondkapje te dragen. 
*Dit advies geldt voor contact binnen de 1,5 meter norm én voor langer dan 15 minuten in nabijheid van elkaars ademruimte. Gooi je mondkapje nadien weg en ververs het tussendoor. 

- Kijk goed in de Tantra agenda bij de betreffende activiteit ook voor de benodigdheden die je nu (extra) mee moet nemen zoals een eigen hoeslaken, thermoskan, handgel, tissues en mondkapjes.

Was datgene wat je meeneemt zoals handdoeken, badlakens en doeken op 60 graden.

VOORWAARDEN

Tantra Body2chill®

Jij bent een uniek én onlosmakelijk onderdeel van alles wat er om je heen gebeurt. Je hoort er bij ons vanaf het moment dat je bij Stichting Body2chill® een Tantra training of Tantra workshop boekt dus geheel en warm bij!

Realiseer je tegelijk ook dit: vanaf dat moment gaat er -ook speciaal voor jou- een hele keten aan het werk qua inkoop, catering, zaalhuur, m/v verhouding, groep samenstelling, inzet Tantra trainers & Tantra assistenten etc.

Voor alle opgenomen boekingen per telefoon geldt dat ze bindend zijn als overeenkomst.
Hetzelfde geldt voor boekingen van Tantra activiteiten per mail, sms, app, mondeling etc.


Bij boeking van een Tantra cursus, Tantra workshop of jaartraining bij Body2chill® ga je een overeenkomst aan met akkoord op de voorwaarden waardoor er vanaf dat moment 'een overeenkomst met van toepassingsverklaring' in werking treedt.
D.w.z. onze trainingen zijn geclassificeerd als levering van diensten speciaal en mede voor jou/ jullie samengesteld en georganiseerd met inkoop van producten en diensten elders. Er kan daarom geen beroep worden gedaan op de wet ‘koop op afstand’. Mede, en ook, omdat het gaat om een dienst die je boekt waarvan bij aankoop een specifieke datum is vastgesteld. Ook is, binnen de omboektermijn van 2 weken voor aanvang, 
de termijn vaak te kort om jouw plaats op te vullen en gaat bij te weinig deelnemers de training niet door. 

Onze voorwaarden zijn met zorg samengesteld en juridisch doorgenomen. Ze vormen geen onderwerp van discussie en beschermen jouw en onze belangen. Wij hanteren ze strikt, zonder uitzondering. Voor openstaande facturen werken wij samen met DAS-incasso.

BETALING & FACTUUR

Begin met de activiteit in je agenda te zetten

Wanneer je de activiteit boekt dan wordt je aan de telefoon gevraagd om deze direct in je eigen agenda te noteren.

Vergeten van een activiteit is zonde voor jou, voor ons en de groep waar je deel van uitmaakt. Je betalingsverplichting blijft in dat geval ook onverminderd gelden.

Betaling contant gepast ter plekke aan de kassa. Let op: er is ter plekke geen pin.
In geval van een 2-daagse is de complete betaling op de 1e dag. 

 

Factuur & declaratie
De betaling is contant gepast aan de kassa of ter overboeking. 

De factuur met daarop: 'Training persoonlijke ontwikkeling & boeddhisme', kan je ter plekke verkrijgen. Deze is geschikt voor de belasting, declaratie voor scholing etc. Er worden geen andere facturen gemaakt.
Let op: Tantra cursussen van Stichting Body2chill® zijn btw vrijgesteld ( je kunt dus geen btw declareren).
 

Een Tantra cursus graag vooraf per bank betalen? 
Dat kan natuurlijk ook. Zorg dan dat het bedrag 7 dagen voor aanvang op onze rekening staat. Mail ons even een bericht van overboeking zodat ook aan de kassa duidelijk is dat je al betaald hebt. 

Banknummer:
NL55 INGB 0000751168

BIC: ING BNL 2A 
T.n.v. Body2chill Nijmegen o.v.v. Tantra training

ANNULERING & OMBOEKING 

Bij annulering, niet komen of bij omboeking geldt -ongeacht de reden- altijd 100% betalingsverplichting. 

Eenmaling omboeken kan tot 14 dagen vooraf. Hierna zijn onze kosten & voorbereidingen helaas al gemaakt.
*Uitzondering: Bij Corona gerelateerde klachten met doktersverklaring is dit tot 48 uur voor aanvang.

Annuleer een Tantra cursus of Tantra workshop alleen indien het niet anders kan. Onvoorziene dingen kunnen gebeuren: rekeningen kunnen komen, mensen kunnen ziek worden, relaties beginnen of ophouden, weersomstandigheden veranderen, partners afzeggen etc. Deze risico’s kan Body2chill® helaas niet voor deelnemers dragen of op persoonlijke gronden honoreren. 

 

Omboeking mogelijk tot 2 weken voor aanvang. 
Bij overmacht kan je een Tantra workshop, cursus of training tot 14 dagen voor aanvang éénmalig, tegen directe betaling per bank, omboeken naar een zelfde of andersoortige activiteit. Wanneer je nog niet weet naar welke training je wilt omboeken blijft het bedrag tot maximaal een half jaar als tegoed bij je account staan. Er vindt geen restitutie plaats van restbedragen.

Voor betaling van facturen ontvang je een betaalverzoek. Neem bij betalingsproblemen voor vervaldatum zelf contact op want na de 2e herinnering neemt bureau DAS onze invorderingen automatisch over met doorberekening van hun kosten. 

TRAININGSVOORWAARDEN

Bij boeking ga je akkoord met de trainingsvoorwaarden in het belang van jouw veiligheid en die van anderen:

 

• Algemeen gezien verwachten wij van deelnemers dat zij gaan voor diepgang, goede (mond)hygiëne en eerlijkheid in contact.

• Je bent minimaal 18 jaar.

 

• Je bent zelf verantwoordelijk om trainers te informeren over bijzonderheden betreffende je lichamelijke- of geestelijke gezondheidstoestand of bij terugkerende problemen op het gebied van intimiteit of sexualiteit. Wanneer je een vorm van autisme hebt of psychose gevoelig bent dan past Tantra zoals wij die bieden wellicht niet bij je. Het is dan voor jou en voor ons belangrijk dat je hierover vooraf contact opneemt.

 

Je hebt respect voor verbaal of non verbaal aangegeven grenzen en bent zelf in staat om je grenzen aan te geven. 

 

In het geval van letsel, blessures of schade aan jezelf of anderen ben je zelf verantwoordelijk en handel je dit zelf af.

 

In het kader van de hygiëne dek je matrassen en meditatiekussens af met eigen handdoeken. In openbare ruimtes loop je gekleed. Je 
neemt waardevolle spullen mee de zaal/ kleedruimte in en bent zelf verantwoordelijk. Mocht je roken, poets dan tussendoor je tanden.

• Onze Tantra cursussen, Tantra trainingen en Tantra workshops bieden op natuurlijke wijze vanuit je eigen lichaam een 'natural high', gebruik daarom geen middelen als partydrugs, lust verhogende middelen etc. voorafgaand aan- of tijdens activiteiten. 

Je staat open voor coaching en kunt accepteren dat groei gepaard kan gaan met vreugde en pijnlijk voelende processen. Je bezit over voldoende zelfreflectie om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen en aanwijzingen van de trainers op te volgen. Je blijft fysiek aanwezig bij het groepsproces wanneer je het moeilijk hebt en ziet dit als mogelijkheid tot bewustzijnsvergroting of 'heling' van oude trauma's. Indien je besluit om een Tantra training of workshop  toch tussentijds te verlaten dan vindt er geen restitutie plaats en dan gaan wij er vanuit dat je jezelf bewust bent dat de trainers je niet meer verantwoord kunnen begeleiden, ook niet nadien.
LEES VOORAF OOK DE BIJSLUITER TANTRA

 

Je weet dat een Tantra cursus of Tantra workshop respectvolle en erotische aanraking van het lichaam kan bevatten. Je houdt rekening met je eigen fysieke en geestelijke staat en lichamelijke beperkingen. Indien nodig pas je de oefeningen hier zelf op aan.

 

Je bent verantwoordelijk om anderen te informeren en te beschermen tegen overdraagbare geslachtsziektes, ook en speciaal, in het geval van gelegenheidspartners.

Niet naleven van voorwaarden leidt tot uitsluiting. Tussentijds afbreken, niet komen of uitsluiting leiden niet tot restitutie.

• In het zeldzame geval dat wijzelf genoodzaakt zijn om een Tantra training te annuleren of om data te moeten veranderen dan heb je de keuze om je inschrijving te handhaven of kosteloos te annuleren. In geval van force majeure -overmacht, die buiten onze invloedssfeer valt waardoor wij de training niet kunnen aanbieden, geldt dat beide partijen de risico's en kosten delen. 

 

Wij behouden ons het recht voor om, indien noodzakelijk, andere trainers of assistenten dan aangegeven in onze agenda in te zetten bij een Tantra training, Tantra workshop of Tantra cursus. Wij zullen deze wijzigingen zoveel mogelijk bijtijds op deze website bijwerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met wie we jouw data en persoonlijke gegevens delen:
Met niemand, met geen 3e partij en ook nooit met andere deelnemers. Hierin zijn wij strikt.
*Uitzondering op dit moment: Wanneer in het kader van de wettelijke Corona registratie om een deelnemerslijst wordt gevraagd. Dan kunnen wij deze vanuit juridische gronden niet weigeren.

Wordt jouw data bewaard:

Van gebruikers die zich hebben geregistreerd via het formulier op onze website bewaren wij maximaal tot de duur van 1 jaar nadien de adres informatie. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen. 

 

Welke rechten je hebt over je data:

Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie opvragen, wijzigen of verwijderen. De websitebeheerder kan deze informatie bekijken, verwijderen of voor je wijzigen.

 

 

Een fijne training gewenst en geniet zoals dat jou past!

BETREFT JE GEGEVENS

Juicy Tantra with a heart & a soul

HIGH CLASS   TANTRA   COMMUNITY
Tantrisch boeddhisme Training & coaching


Body2chill
® staat voor: 
Verdiepende exclusieve Tantra cursussen om jouw leven en de wereld in liefde te verrijken.

Aangeboden vanuit respect voor- én kennis van de traditionele achtergrond van Tantra
en haar wortels in het Tantrisch boeddhisme, vertaald naar de adem van onze nieuwe tijd.

 

Intimiteit bij Body2chill®
Het Tantra aanbod van Body2chill® kan als verruimend, verfijnd, sensueel, erotisch, spannend en bevrijdend worden ervaren. 
Al onze Tantra trainingen zijn gericht op
sexuele heelheid en hartsverbinding, ze
zetten niet aan tot primair slechts sexueel
gerichte handelingen. Centraal staan zelf-

ontplooiing, verdieping intimiteitsbeleving,
respectvolle geïntegreerde 
aanraking, het

ervaren van eenheid & flow, empowerment,
leven met je grenzen en mogelijkheden en ontmanteling van destructieve egopatronen met als doel ruimte te creëren voor het hart met al haar aspecten en in al haar volheid.

 

 • Stellen kunnen intiemere oefeningen met met hun partner doen of wisselen. Kijk ter plekke wat goed voelt. Singles wisselen. 

 

Aanbod: 

 • Witte Tantra weekend retreats
  Tantra cursus voor singles & stellen

 • Zwarte Tantra weekend retreats
  Tantra cursus voor singles & stellen

 • Tantra massage weekend cursus
  Tantra training voor stellen

 • Tantra workshop dagen voor stellen

 • Tantra workshop dagen voor singles

 • Relatie therapie voor Tantrische koppels

 • Erotisch uitgaan voor liefdeskoppels

Helder | Stijlvol | Vertrouwd | Down to earth

Erbij zijn? Selecter de betreffende training op het registratieformulier hierboven. Dit duurt ongeveer 3 minuten. Je wordt dan op korte termijn gebeld om samen te kijken of er nog plek is en of wij je/ jullie deelname definitief kunnen maken.

Maandag-Zaterdag 11:00-19:00

 • Facebook - White Circle

Meest gestelde vragen vind je hier.

Over boeddhistische stichting Body2chill®

KvK No  09140968 | RSIN 812804168/01

Bank  NL55 INGB 0000751168 

Body2chill, Nijmegen [ BIC: ING BNL 2A ] 

Zoals je voelt is deze website met veel liefde, eigenheid, creativiteit en zorg in jaren samengesteld. Ga hier alsjeblieft met evenveel integriteit mee om. Kopieer niets of als het je inspireert vermeld dan 'Body2chill Tantra' als jouw bron. Dank je!