Sharing existence

Mijn ogen drinken zacht jouw aanwezige blik, mijn Shakti. Ik adem je traag. 

Elke tere vurige hartezucht landt diep in 

mij. Jouw nectar krult geurend via de curve van je borst mijn neus binnen. Ik drink je adem ten diepste mijn lief tot onder in mijn keel waar deze zalvend mijn hart opent.

Elke volgende inademing vergaart het laatste restje van jou in mij. Tot het moment van sleuteloverdracht, waar jouw helder vragende ogen de volheid van mij en mijn uitademing ontvangen en in heerlijkheid laten zien wat jij ten diepste bent en wat ik, Shiva, in jou ben geworden. 

Welkom bij Tantra!

Divine Tantra: a lovers meditation of the soul

Tantra kneedt en buigt ons voor de liefde en elkaar en sijpelt dwars door de starheid en afschermende lagen van onze geconditioneerde geest. Tantra maakt ons tot een landingsplatform voor het goddelijke in al haar kleuren en tonen, tot je overeen valt, verdwijnt en geboren wordt in de heerlijke tegenstrijd van extase, levenspijn, lust, totale vrede, chaos en rust. 

Het magische, haast ongrijpbare, begrip 'Tantra'

Zo wat algemene associaties. Maar hoor en voel de vibratie en kracht eens van het woord 'Tantra'! Een mystieke én aardse 
klank die klinkt vanaf het jaar 300. Tantra, zoals Body2chill
® het overdraagt wordt gedragen door diepe eeuwenoude wortels.

Een verhaal klinkt. Het begon in India. Hier leefden langs een rivier de eerste paar honderd vrouwen en mannen die Tantra bedreven. Zij brachten dit tot uiting in de meest prachtige erotische beelden welke hun tempels in Khajuraho versierden. Deze beelden zijn anders dan welke dan ook. Osho zei ooit: Kijk naar de mondhoeken en je ziet er de gehele lichaamshouding in terug. Alles klopt en dat voel je in je eigen lijf. Overdracht. Deze tempels zijn nooit verwoest. Ze zijn in de jungle overwoekerd,
maar niet verwoest. Niet door mannen en niet door vrouwen. Het was schijnbaar een tijdsspanne waarin er balans was tussen vrouwen en mannen. Een tijd die hoop ik steeds meer aansluit bij onze 'nieuwe tijd' en daarom Tantra meer dan actueel maakt.

Wat is Tantra?

Tantra betekent: de tijd nemen voor jezelf en elkaar

Wil je de diepte van het leven, de kern van intimiteit en de volle transformerende kracht van sex doorgronden? Welkom bij Tantra, de natuurlijke weg! Tantra is helder, speels, dierlijk, zintuiglijk, teder diep, aandachtig, bevrijdend, oorspronkelijk, juicy & extatisch. Tantra benadrukt de zin, dynamiek en waarde van het leven. Hoewel haar wortels in het  Tantrisch boeddhisme liggen kan Tantra een verrijkende toevoeging vormen voor ieders levensstijl. Het kent geen vaste regels, oordelen of dogma's en staat los van cultuur en wordt daarom ook wel 'The natural way' genoemd. De stap om met Tantra te beginnen kan even spannend voelen maar zal al snel een diepgaande vervullende invloed hebben op je leven en de liefde. Een investering in geluk!

 

Huid, adem & harten

Tantra beziet ons lichaam als tempel, als bron van genot, als huis van ons hart, als de verbinding met onze oorsprong en als shuttle van onze geest. Tantra bij Body2chill® helpt je te ervaren hoe elke aanraking extatisch en diep kan zijn als het leven zelf, waarbij iedere ademtocht de adem van dit leven is in al haar aspecten, elke levenspijn een 'reminder' van een leven dat nog waarachtiger én verbonden geleefd wil worden en elke geile kreun 'n lofzang en offering vanuit diep genot en kwetsbaarheid. 

 
Vrij & waarachtig 
Het meest heilige van Tantra is ruimte. Open en alles verbonden met alles zonder eenduidige waarheden of richting; hoe graag wij de onze ook verdedigen. Een ruimte waarbinnen je telkens weer jouw leven, liefde en werk mag vormgeven zoals dat bij jouw krachtigste levensdriften past. Die vrijheid en verantwoording voor ons geluk, en dat van de wereld, zijn wij evolutionair niet gewend. Voor Tantra is deze openheid en onze kwetsbaarheid daarbinnen de realiteit van het leven, of we nu willen of niet.

Ruimte & verbinding

Vrij en waarachtig samen te leven is de uitdaging van deze nieuwe tijd waarin wij ontwaken als authentieke wezens. Tantra biedt deze nieuwe levenskunst en liefdeskunst. Het ademt poëzie,  extase, natuurlijk leven, oerkracht, sex en mystiek. Tantra bereikt  harten voorbij woorden, waarheden en verschillen. Tantra is een spiritueel pad én lichamelijk pad. Wanneer je goed in je lijf zit kan je ook emoties beter verwerken. Tantra vergroot je gevoelswereld, stopt piekeren en het doet helder beslissen. Het versterkt je schoonheid van binnenuit, verlengt je liefdesspel en is toepasbaar in relatie, opvoeding en werk.

WE SHARE AIR 

Only love shows us
to share oneness by accepting our diversity.
Our presence and our breath bring us there...

Tantra's grote hart, lustvolle ziel

& meditatieve heerlijkheid!

Een van de leukste dingen in dit leven is dat we een lichaam hebben en daarvan mogen genieten. Echter, zonder bezieling is alles leeg en dit geldt wellicht nog het meest voor intimiteit en sexualiteit. Tantra betekent verbinding, web of weefgetouw. Het maakt de onzichtbare draden voelbaar die onze schijnbaar 

afgescheiden wezens  diep met elkaar 
en de wereld om ons heen verbinden.

Dat is waar je elkaar bij Tantra ontmoet: in die totaliteit.

Vanaf de oerknal is alles met alles 

verbonden en zelfs verstrengeld door tijd en ruimte. Er bestaat geen 'losstaand ik'. Tantra laat ons zien en ervaren hoe we direct kunnen inloggen op dit verbonden netwerk. Het brengt ons via de zintuigen,

ons lichaam en zijn neurologische 

systeem direct naar onze eigen hogere staat van bewustzijn waar wij elkaar kunnen ontmoeten in een zee van ruimte, flow  en overvloed voorbij  persoonlijke verschillen, angsten en conditioneringen.

Tantra doet ons herinneren wat we in essentie zijn: totaal én compleet. Met Tantra open je voor het leven zelf. Je brengt je totaliteit in. Dat is ook waar je elkaar ontmoet: binnen die totaliteit!

Werkwijze Tantra trainingen

Wij maken gebruik van Tantrisch tradities als Kashmirische Tandava, Tibetaanse Tantra en Neo-Tantra, Tantra massage en meditatie technieken vanuit de Kamasutra, Kundalini & tantric breathing. Verder respectvolle aanraking, optimaliseren lichaamscontact, zintuigenspel, Tantric dance, openen en herstellen van het contact met je dierlijke aard, de balans tussen je mannelijke en vrouwelijke kanten, integreren van je donkere kanten, vergroten van je vermogen om innerlijke rust en extase te ervaren, om je over te geven of leiding te nemen, Satsang en mindfulness. Dit alles om ruimte te creëren om te komen tot een natuurlijke flow met diepgaande beleving van intimiteit & sexualiteit vanuit het gevoel dat jouw leven jou ook werkelijk past.

Transformerende Witte Tantra

'Experience who we truly are as human beings and moving souls, touching and touched by all colors of love, pain, failures, success and desire. Every moment as big and vulnerable as life, free in spirit, real as lovers, together traveling home, reminding our full mindblowing love potential!

Witte Tantra voor stellen & singles. Stellen kunnen intiemere oefeningen met hun eigen partner doen of wisselen, singles wisselen. Al onze cursussen zijn laagdrempelig van opbouw, ook wanneer je onbekend bent met Tantra of Body2chill®. Witte Tantra vormt de ruggengraat van alle soorten Tantra. 
 

Witte Tantra combineert lichaamsbewustzijn met mentaal bewustzijn en met het ervaren van een rustige vredige geest en verbondenheid met de wereld om ons heen. Deze vorm van Tantra is niet gericht op sexuele vereniging of direct sttimulering. Tegelijk beziet Tantra sexuele energie als basis

van alle leven en als levende herinnering aan onze oorsprong welke al haar verscheidene oerkrachten in ons weerspiegelt;
als de oerbron van onze levensenergie en onze creatiekracht.


Bij de Witte Tantra weekenden van Body2chill® kan je jouw Tantrische krachtbron vol ervaren, ermee spelen en deze delen. Het onderliggende doel van elke oorspronkelijke Tantra oefening is altijd bewustwording, ontplooiing en ontmanteling van oude destructieve egopatronen welke ons geluk en de volle beleving van intimiteit en flow in de weg kunnen staan. 

Diepgaand spannend, verruimend, gezond voor lichaam en
geest, sensueel, zintuiglijk, bevrijdend, dan weer meditatief
dan weer heerlijke flow, dierlijk erotisch of zacht weldadig. Dit alles vanuit geïntegreerde, zorgvuldige en bewuste aanraking.
Daaraan besteden wij elke training veel aandacht en zorg.

Elke Tantra oefening wordt bij Body2chill® zeer zorgvuldig opgebouwd. Sommige onderdelen kunnen ontkleed zijn. Dit
is praktisch bij massage en aanraking. Tegelijk geef je jezelf daarbij als mens bloot. Buiten het genot van de aanraking is dat ook waar het bij Tantra  onderliggend over gaat. Niets moet. Wanneer dat soms prettig voor je is kan je een slipje 
aanhouden. Tussendoor dragen we een omslagdoek.

Diepgaande Zwarte Tantra

'Uit het duister in het licht geboren 
probeer ik opnieuw óók weer mijn donkerte te zijn
en dan badend in kleur!'

Diep naar binnen. Wie ben jij onderin de black-box van je natuurlijke wezen? Hoever durf jij te gaan wanneer het echt om de kern van jou zelf en het leven gaat, om 't hele boeket van je machtige én onmachtige kanten? Onderzoek & speel! 

Voor stellen en singles. Zwarte Tantra is net als Witte Tantra niet gericht op sexuele gemeenschap, wel spannend en erotisch. Zwarte Tantra is voor de meeste deelnemers
vooral op het psychisch vlak spannend en wordt daardoor

vaak als het meest ruimte makend en 'lucht gevend' ervaren. Zorgvuldige opbouw. Met geklede en ontklede programma-
onderdelen of lingerie. Tussendoor draag je een omslagdoek.

 

Dat wat we in onszelf onderdrukken remt onze volle kracht en levenslust en leidt ons af van onze taak in dit leven.
In tegenstelling tot wat soms verkeerd geïnterpreteerd of
begrepen wordt, heeft Zwarte Tantra dus niets met duistere krachten buiten onszelf te maken. Juist deze speciale vorm van Tantra brengt op speelse wijze onze eigen verduisterde krachten aan het licht, het grondt je in het leven, schenkt helderheid aan je diepste ervaringen van liefde en laat je kennismaken met al haar dimensies en verschijningsvormen. 


Zwarte Tantra gaat over de diepere wortels van ons wezen. Door onze schaduwkanten te omarmen kunnen we onze diepste liefde ontmoeten. Zwarte Tantra is openend, speels, verrassend(!), verdiepend, ondeugend en een beetje kinky.
Ook biedt onze Zwarte Tantra een veilige en laagdrempelige
mogelijkheid om eens te snuffelen aan bdsm, mindplay of Shibari. Niets moet, maar wie weet als het wel  mag... Let's playZwarte Tantra een onmisbare schakel op het pad naar zelfverwerkelijking en eenwording met onze diepste natuur.

Verdergaande Rode Tantra

'Please climb in me! I'm drunk by the madness of love. As I open myself for life, we both enter the 

cave of eros. Come deeply within my juicy temple. 

My nails grab for hold. Look at me. My ear absorbs

all of your whispering words. I really don't know were to go as we melt into oneness and split into pieces.' 

Voor alle liefdeskoppels die op het intimiteitsvlak én op het erotische gebied verbinding en verdieping zoeken en binnen een veilige omgeving in liefde en waarheid samen willen zijn.

 

Deze Rode Tantra tweeluiken van Body2chill®  gaan over de kern van intimiteit en sexualiteit. Ze raken je op een diep energetisch niveau waarbij er ook aandacht is voor relationele aspecten zoals: vrijheid en verbondenheid, relatiedynamiek, en verbreding. Vervullend van binnenuit. Dan weer meditatief, dan weer broeierig erotisch. Sfeervol en verfijnd in haar klasse. 

Onze rode Tantra cursussen staan voor verdieping van intimiteit, sexuele heelheid en hartsverbinding op een diep energetisch niveau en in contact met jouw gehele wezen en elkaar. Er heeft geen seksueel gerichte uitwisseling plaats met anderen. Ons aanbod is erop gericht om dat wat jullie ontdekken en raakt, na afloop van het 1e blok, thuis in de eigen privé sfeer sexueel verder te integreren. Ook tijdens de cursus hebben jullie aan het einde van elk blok fijn de tijd om intens samen te zijn op jullie eigen toegewijde privé plek en te integreren wat jullie heeft verrijkt.

Jullie maken dit 2-luik deel uit van een groepsproces. Dit kan inspiratie, ondersteuning & vernieuwende input geven aan je relatie. Binnen de cursus staat ieders partnerschap centraal.

Deze Tantra cursussen bieden de veilige basis die nodig is om te kunnen groeien, waarbij niets moet. Wij bezitten gedegen kennis van Tantra en hebben ruim een kwart eeuw ervaring met het begeleiden van ontwikkelingsprocessen in relaties.

Wit, zwart of rood... Help! Wat past nu het beste bij mij of ons?

Antwoord: Alles... en iedere Tantra cursus wordt met evenveel zorg, integriteit en laagdrempelige opbouw aangeboden!
Alle drie soorten Tantra vullen ze elkaar aan als harmonieus boeket en zijn evenveel aan te raden omdat ze bij elkaar de hele kern van jouw wezen raken.  Slechts de ingang is anders. Staar je dus niet teveel dood op de begrippen Wit, Zwart of Rood. In de basis zijn alle drie even waardevol en interessant omdat de technieken, het fundament van het tantrische gedachtegoed en de veilige opbouw hetzelfde is. Mocht je het nu helemaal niet meer weten: prima. Want elk leerproces en dus ook Tantra begint met verwarring. Tantra is 'n levenswijze. Een open ruimte waar je blijft leren en ontwikkelen. Gewoon ergens beginnen dus. Komt goed! Wij zijn er voor je ook wanneer je dit leest omdat je het sowieso wat spannend vindt. 

 

In chakra termen:

Transformerende Witte Tantra omhelst en opent alle delen van je wezen. Het neemt de verbinding en de samenhang tussen alle chakra's als uitgangspunt. Het spirituele en het dierlijke. Daarmee is het wellicht de meest brede en meest diepgaande vorm van Tantra. Wij zien het als de ruggengraat en basis van alle andere soorten Tantra.


Speelse, soms kinky & diepgaande Zwarte Tantra heeft het wortel chakra als uitgangspunt. Vanuit hier opent je hele wezen. Een goede aardse geworteldheid in het leven, in je macht en je onmacht, zonder teveel taboes en verkrampingen ligt aan de basis van een gezond en energiek lichaam en rustige geest.

Rode Tantra neemt het sex chakra en jullie verbinding als uitgangspunt om je leven te verdiepen en te verrijken. Juist omdat sexualiteit zo dicht bij de kern van ons bestaan staat, raakt het ons diep en biedt het vele mogelijkheden tot groei, heling en zelfkennis. Sexuele energie is levensenergie. Het doet bruisen en in passie gaan waar we anders wellicht niet zouden gaan. 

Soulful living

Tantra moves beyond any form, meaning, personal opinion or culture.
This is why Tantra also has no meaning about monogamy and polyamory.

It simply doesn't have any fixed answer about anything. 

Tantra is about dedication and living our inner truth. In the here & now.
Tantra is all about opening to the 
divinity of life ánd to the vulnerability of being human
Integrating both aspects of life and all directions of truth in ourselves.

And of course: if you touch the soul of more lovers, you're open for ´the one´.
And if you can totally love one other person, you touch the soul of all. 

It's just very human to feel a great capacity of love ánd a reasonable fear of losing the ones we love.

Tantra helps you to walk and share your own unique inward journey.
To live a meaningful life of joy, inner truth & deep love.

We're happy to meet you at our Tantra community.
Always starting with a warm cup of tea.

Han, Marita
& our fabulous support team

 

HIGH CLASS   TANTRA   COMMUNITY
Tantrisch boeddhisme Training & coaching


Body2chill
® staat voor: 
Verdiepende exclusieve Tantra cursussen om jouw leven en de wereld in liefde te verrijken.

Aangeboden vanuit respect voor- én kennis van de traditionele achtergrond van Tantra
en haar wortels in het Tantrisch boeddhisme, vertaald naar de adem van onze nieuwe tijd.

 

Intimiteit bij Body2chill®
Het Tantra aanbod van Body2chill® kan als verruimend, verfijnd, sensueel, erotisch, spannend en bevrijdend worden ervaren. 
Al onze Tantra trainingen zijn gericht op
sexuele heelheid en hartsverbinding, ze
zetten niet aan tot primair slechts sexueel
gerichte handelingen. Centraal staan zelf-

ontplooiing, verdieping intimiteitsbeleving,
respectvolle geïntegreerde 
aanraking, het

ervaren van eenheid & flow, empowerment,
leven met je grenzen en mogelijkheden en ontmanteling van destructieve egopatronen met als doel ruimte te creëren voor het hart met al haar aspecten en in al haar volheid.

 

 • Stellen kunnen intiemere oefeningen met met hun partner doen of wisselen. Kijk ter plekke wat goed voelt. Singles wisselen. 

Aanbod: 

 • Witte Tantra weekend retreats
  Tantra cursus voor singles & stellen

 • Zwarte Tantra weekend retreats
  Tantra cursus voor singles & stellen

 • 2-Luiken Rode Tantra voor stellen

 • Cursus weekend Tantra massage
  Tantra training voor stellen &
   singles

 • Tantra workshop dagen voor stellen

 • Tantra workshop dagen voor singles

 • Life-coaching voor Tantrische relaties

 • Erotisch uitgaan voor koppels

 • Laagdrempelige 'Tantra privé voor 2

         Parensessies voor koppels

Helder | Stijlvol | Vertrouwd | Down to earth

KvK No  09140968 | RSIN 812804168/01

Bank  NL55 INGB 0000751168 

Body2chill, Nijmegen [ BIC: ING BNL 2A ] 

Bel ons voor deelname of info

Maandag-Zaterdag 11:00-18:00
Je kunt de voicemail van Body2chill® ook buiten kantoortijd 24/7 inspreken. Je wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Alles telefonisch: gemakkelijk, persoonlijk & afgestemd.

Wij nemen graag de tijd voor jou en wij staan voor discretie. Ook willen wij graag weten wie er bij ons komt. Jij, op jouw beurt, wilt waarschijnlijk weten of ons aanbod bij jou past. Daarom gaan al onze info aanvragen en al de Tantra boekingen per telefoon.

 • Facebook - White Circle
 • Vimeo

Zoals je voelt is deze website met veel liefde, eigenheid, creativiteit en zorg in jaren samengesteld. Ga hier alsjeblieft met evenveel integriteit mee om. Kopieer niets of als het je inspireert vermeld dan 'Body2chill Tantra' als bron. Dank je!