top of page

BODY2CHILL®  TANTRA SUPPORT TEAM

 Our love angels and tantric tigers


 


 

DE ROL VAN VRIJWILLIGERS

Onze  waardevolle assistenten zijn allemaal vrijwilligers. Zij assisteren ons op het praktische vlak en zijn aansturend aanwezig bij zaken zoals het warm ontvangen van deelnemers, het eten, de aansturing van het opruimen etc. Ook kunnen wij vragen om een oefening voor te doen. De assistenten hebben tevens een signalerende  functie naar ons toe. Zo bespreken wij tijdens het eten altijd even het groepsproces. Eenmaal binnen de training zijn onze vrijwilligers gewoon deelnemers met ieder hun eigen leerprocessen. Inhoudelijk en coachend ligt de eindverantwoordelijkheid niet bij hen maar bij de trainers Han & Anne.

 

Mocht je als deelnemer emotionele hulp willen of programma inhoudelijk vragen hebben dan kan je daarvoor terecht bij Han & Anne. Zij kunnen de assistenten inzetten om deelnemers te begeleiden tijdens processen/ in het geval trauma's omhoogkomen. Daarnaast stuurt het assistenten team de praktische zaken aan. 
 

PROCEDURE OM VRIJWILLIGER TE WORDEN 

Wij krijgen regelmatig verzoeken van deelnemers, of van buiten Body2chill®, om vrijwilliger bij onze Tantra cursussen of workshops te worden. Het is echter helaas -en nadrukkelijk- niet mogelijk om zelf te solliciteren als vrijwilliger. Je kunt hiervoor alleen door ons persoonlijk worden uitgenodigd. Het heeft wel een voordeel wanneer je de jaaropleiding gevolgd hebt. Het heeft geen zin om het ons te vragen. Dat is hoe het bij ons werkt. 


 

 

 


 

DUUR VAN HET VRIJWILLIGERSSCHAP
 

In principe geldt je vrijwilligersschap telkens voor één seizoen. Dat wil zeggen van sept-aug. Voor dat jaar verwachten wij commitment voor de trainingen waar je bent ingedeeld want wij bouwen op jullie als team van vrijwilligers. Tegelijk krijg je er ook energie voor terug zoals gratis deelname, eten en extra Tantra begeleiding. Een mooie kans om te groeien en tot de inner

circle van Body2chill® te behoren. Na afloop van elk seizoen vindt er een nieuw gesprek plaats. Zo kan het zijn dat je voor 1 jaar vrijwilliger bent of voor vele jaren. Veel vrijwilligers blijven jaren zodat wij als Body2chill Tantra team een vaste kern hebben.

 


ROOSTER-INDELING
 

Wanneer je vrijwilliger bent bij Body2chill® dan ontvang je in het voorjaar een lijst met activiteiten waarop je kunt inschrijven.
Wij kijken bij de rooster-indeling van de vrijwilligers soms ook naar wie voor ons idee het beste bij een bepaalde activiteit past.STEL DAT JE EENS ECHT NIET KAN OF WILT WISSELEN

Wij rekenen 100% op jullie wanneer je bij een activiteit staat ingeroosterd. Mocht je dus een keer echt niet kunnen, of willen wisselen, dan kan je dit op de groeps-app van Body2chill® onderling met de andere vrijwilligers regelen. Wij gaan er vanuit dat jullie dit zelf doen. Wij verwerken de wijziging daarna in het rooster en op de website in de agenda bij de betreffende activiteit.

 


BEZETTINGSGRAAD

Twee personen bij een Tantra weekend en
één bij een dagactiviteit.
Bij een avond-ochtend activiteit, zoals 'The Night of higher love', hebben wij graag twee vrijwilligers. 

 

 

WERKTIJDEN TANTRA TRAININGEN
 

-Bij de weekend retraites is het team aanwezig om 10:15. Na afloop ruimen we gezamenlijk op. Daarna vinden wij het fijn wanneer je meegaat naar het eetcafe in de Nijmeegse wijk Bottendaal ('We gaan beginnen' Adres: De Ruyterstraat 26 / 23) om na te praten en processen qua groep en programma nog eens door te nemen.

-Bij de dagactiviteiten is er minder voorbereiding nodig. Hier graag een uur tevoren aanwezig.
 


VERANTWOORDELIJKHEID
 

Je bent verantwoordelijk voor de keuken en praktische zaken rond het eten, de thee, het klaar zetten en opruimen daarvan en je bent ondersteunend en signalerend betreft processen van deelnemers. Daarin ben je zelf praktisch bezig en tegelijk ook aansturend/ delegerend naar deelnemers. Dit stimuleert de groepsbinding en het gevoel van mede verantwoordelijkheid.

Je stelt de deelnemers op hun gemak bij binnenkomst. Daarnaast zijn wij blij met hulp bij het op- en afbouwen van de zaal.

Je bent in staat om er in principe eerst voor de groep te zijn en eigen processen in de wacht te zetten. Jullie ondersteunende functies vallen uiteindelijk altijd onder onze hoofdverantwoordelijkheid.  Weet ons dus te vinden wanneer dat nodig is.

Je bent een verlengde van onze oren en ogen. Sluit zoveel mogelijk kort met ons waarvan je inschat dat dit van belang kan zijn voor het soepele verloop van de activiteit en het gevoel van veiligheid.

 

Mocht je als assistent, tijdens de trainingen, inschatten/ signaleren dat iemand van de deelnemers ondersteuning nodig heeft meldt dit dan liefst bij Anne. Anne coordineert deze processen en sluit het ook weer met jou als assistent af. Als Anne er niet is dan kan je bij Han terecht.
 

ONDERSTEUNING

Han biedt tijdens de Tantra trainingen ondersteuning en feedback aan het assistententeam betreft het omgaan met processen van deelnemers. 
De thuishaven betreft je eigen processen is het team van Body2chill
® bij de betreffende activiteit. Noem het jouw Sangha. Hier kan je ook terecht betreft het omgaan met prive-processen welke je binnen jezelf of je partnerschap kan tegenkomen. Tijdens het eten zitten wij apart en is hier ruimte voor. 

 

 

PROFESSIONALITEIT, ETHIEK EN JE PLEK IN DE GROEP
 

Realiseer je: je bent voor andere deelnemers en ons nooit meer 'gewoon een deelnemer'. Ook wanneer je zelf als deelnemer bij een andere training deelneemt ben je voor hen een assistent in ruste en voor sommige deelnemers een voorbeeld.

Stel je in dienst van de groep, al is het in sluimerstand. Ben er voor iedereen. Positioneer je bij oefeningen langs de rand van de ruimte zodat je overzicht hebt. 'Pik niet alleen de voor jou meest aantrekkelijkste deelnemers eruit'; geef andere deelnemers ook ruimte om met iedereen oefeningen te ervaren. Draag Tantra uit en de rol van 'verlangen' binnen Tantra. Laat zien dat het niet gaat over 'hebben' maar over 'van binnen ervaren'. Doe ook oefeningen met hen die overblijven, maar niet structureel want zoiets is ook onderdeel van het groepsproces. Tijdens activiteiten waar je assisteert is het nadrukkelijk uitgesloten om sex te hebben met deelnemers (anders dan eigen partner). Niet overdag, niet 's nachts.

*Met sex hebben wordt bedoeld: gemeenschap. 
VERGOEDING IN NATURA & TEAMBUILDING

 

- Tijdens de activiteit waarbij je assisteert wordt je eten & drinken op de locatie betaald. Ook overnachten is kosteloos.
 

 

- Na afloop van een weekend wordt de avondmaaltijd en je drankjes* in het eetcafé betaald (Max 2, rest voor eigen rekening).

 

 

- Korting voor jezelf of voor je partner:
 

Wanneer je 2 keer per Tantra seizoen als vrijwilliger hebt gewerkt, mag je 1 maal per kalenderjaar voor 50% korting op de reguliere prijs deelnemen. 

Wanneer je minimaal 3 keer per Tantra seizoen als vrijwilliger hebt gewerkt, mag je 2 maal per kalenderjaar voor 50% korting op de reguliere prijs deelnemen. 

N.B. Stop je als assistent dan is deze regeling geldig tot maximaal een half jaar na je laatste assistentschap.

BODY2CHILL® TEAMDAG
 

Wij proberen om 1 x per jaar een leuke Body2chill® vrijwilligersdag te organiseren. Het is belangrijk dat iedereen hierbij aanwezig is! Een gezellige dag en tegelijk een praktische teamdag met intervisie/ overleg etc.  
 


JULLIE INZET WORDT DOOR ONS EN DE DEELNEMERS SUPER GEWAARDEERD

 

bottom of page