top of page

Bijsluiter Tantra
(Help waar begin ik aan?!)

No one survives the path of Tantra because the more you walk the path, the more you dissolve. At the end, there is only a bright flame left without name, without face, but only with a light living life gracefully, blissfully, silently… OSHO

"Teleurstellingen, nederlagen, ontmoedigingen zijn werktuigen die god gebruikt om de de weg te tonen. Merkwaardige werktuigen, zei Brida, want juist daar geven de mensen het vaak op." - Uit Brida van Paulo Coelho - 


"Take a change on being loved or hated for who you really are. Or you're gonna have to kill who you really are, and fall into your grave onto a character that you never were"... -Jim Carrey -

Queeste naar vervulling, verbinding en geluk

 

Mensen willen vaak alles voorwezen. Voor je het weet, lopen we met z'n allen achter het leven aan…

 

We zoeken naar de weg. Echter, wij zijn de weg! Wij zijn het wonder. Wij zijn goddelijk, compleet, natuur, extatisch en orgastisch, net zoals het leven.

 

De wereld om ons heen vormt zich vanuit datgene dat wijzelf creëren en de wereld in helpen vanuit elke gedachte en handeling, klein of groot.

Velen lopen naast je of zijn je voorgegaan op dit innerlijke pad dat begint bij jou zelf. 

 

Zie hier de diepste wortels van Tantra als zijnde een boeddhistisch pad dat het goddelijke en de innerlijke vrede in onszelf centraal stelt, binnen een wereld waarin velen op zoek zijn naar verlossing buiten henzelf.

 

Tantra zegt: zoek niet naar god buiten je want dan ben je zelf niet thuis. Dan zal je jezelf nooit thuis voelen in je geest of in je lijf, ook niet thuis in dit leven. Zelfs in de natuur zal je geen rust vinden, in een nieuwe aankoop geen vervulling en in sexualiteit geen voldoening.

 

Versterk je kern. Ontdek nieuwsgierig het goddelijk in jezelf, in je lichaam en in je geest. In het extatische en in de rust. Leer waarde geven. Eer wat je wilt oogsten in het leven. Eer de liefde, eer al het vrouwelijke, eer al het mannelijke, eer de chaos zoals alle andere aspecten van de natuur. Pas dan kan je alles ontvangen. Vandaar dat Tantra zoveel waarde hecht aan rituelen en toewijding. 

Goddelijk jezelf 

 

Tantra is waarachtig, oorspronkelijk, totaal en ongetemd. Het geeft lucht. 'Het klopt'. Tantra begint bij de kern, bij jouw kern en bij die van het leven. Het is natuurlijk en wild en draait er niet omheen. Ben je daar klaar voor?

 

Heb je genoeg gezocht in het luchtledige buiten jezelf en daar niets essentieels of vervullends gevonden? Heb je de wereld of je partner niet kunnen veranderen? Dan ben jij er klaar voor. Klaar voor jezelf. Klaar voor Tantra! 

Wanneer je Tantra gaat doen vanuit de oorspronkelijke wijze zoals wij dit aanbieden, dan zal je na een tijdje diepgaander geluk ervaren en meer openheid.

 

Er zullen nieuwe dimensies van liefde, vervulling en intimiteit openen. Je zult meer authenticiteit ervaren, daadkracht en verbondenheid in liefde en vriendschappen. Je zal meer rust ervaren, piekeren zal wegvallen en je leven zal gaan aanvoelen als een waarachtige flow.

 

Bij groeien hoort snoeien. Je zult ook scherper worden en keuzes maken: populaire en onpopulaire. Je gaat je een weg banen door het leven dat aanvoelt als het jouwe. De vele gezichten van de liefde en de natuur zullen zich in jou weerspiegelen als één groot boeket.

Pas op!

Alles dat hierboven staat geschreven kan Tantra in jouw leven brengen. Het volgende hieronder moet je echter diep begrijpen anders kan de helende en de transformerende kracht van Tantra verloren gaan.

 

We worden bang wanneer de hemel gloort en dichterbij komt. Raar he? Onze kleine bange en aan gewoontes hangende persoonlijkheidsstructuur denkt: 'beter in de schaduw leven met wat ik nu heb, dan het onbekende instappen'. Beter lijden en afhankelijk zijn dan zelf het geluk creëren en dragen. Dit gemak en onze middelmatigheid kost ons de kop.

 

Zelfwaarde

 

Het 'jezelf waard voelen om helemaal gelukkig te mogen zijn', kan een issue vormen. Culturen, regeringen en reliegies hebben eeuwenlang met straffen, schuldgevoel en belonen de sceptor gezwaaid. We hebben geleerd om onszelf af te wijzen en achter de wortel aan te lopen. Toch begint en eindigt alles bij onze eigen binnenwereld.

Om je te bevrijden van jezelf moet je in het diepe springen. Ophouden te praten over wat je wilt. Doen. Ophouden om rationeel je pijn te benaderen. Voelen. Ons oude denksysteem kan ons nooit bevrijden. Ophouden om anderen mee te willen slepen in je eigen drama. Ze weerspiegelen onze verslaving aan het destructieve. Echter: jij mag leven! 

Psychische levenspijn heeft een functie. Het zet ons in beweging. 

'Het is als Tantra team niet als onze taak om je wat te geven.

Het is onze taak om je alle valse zekerheden te ontnemen en naast je te staan wanneer je valt. '

Duidelijkheid over verwarring

 

Op een dag worden we langzaam of met een schok, wakker. Ons leven wringt. We voelen dat we op onze tenen lopen door de groeven van een plaat die wellicht al lang de onze niet meer is. 

In een poging los te komen van de kleefdraden van het web van beperking, conditionering en pijn, duwt en trekt iedereen aan elkaars draden en verkleven we nog meer. Iedereen zoekt de uitgang, wil meer liefde en minder verwarring.

 

Op zijn diepst speelt dit drama zich af binnen intieme relaties. Wat we niet zien is dat verwarring de draden juist doet lostrekken. Verwarring schept ruimte. Het ís de redding. 

 

Waar groeipijn is, daar groei je

 

Nieuwe ervaringen maken ons onzeker. Ze doen onze oude wereld wankelen terwijl de nieuwe nog niet binnen handbereik lijkt. Daarom begint groei per definitie met verwarring. 

 

Het wegvallen van oude zekerheden zal, vooral in het begin van je spirituele pad, gepaard gaan met afweerreacties zoals weg willen lopen, wijzen naar een ander, afleidingsmanoeuvres, discussie of strijd aangaan of dichtslaan. Deze automatische destructieve reacties zullen je in het begin regelmatig terug proberen te werpen op je oude patronen.

 

Ons ego geeft het niet zomaar op. Tegelijk ben je na een tijdje Tantra al zo bewust dat je weet dat bovenstaande wegen nergens toe leiden. Dat je het in plaats daarvan moet hebben van je eigen kwetsbaarheid en je mogelijkheid om je gekwetstheid en geraaktheid te doorvoelen. Zo kom je van donker naar licht in je leven. Tantra ondersteunt je hierbij.

Wanneer je meer ervaring krijgt met bewustwordingsprocessen dan weet je dat dit groeistuipen zijn. Drie stappen vooruit, één terug.

 

Je geest, lichaam en omgeving hebben tijd nodig om ervaringen en inzichten vanuit Tantra te integreren. Weet dat dit tijdelijk is. Je kan eventueel om extra privécoaching vragen voor jezelf of je relatie.

Nieuwe ervaringen maken het leven ook spannend en 'juicy' wanneer we open staan voor de magie van het leven en haar zelfhelende vermogen. Je zult snel de vruchten plukken van je moed en snoeikracht. 

'Jij gelooft in een wereld waarin we kwetsbaarheid delen. Een liefdevolle waarachtige wereld zonder wijzende vinger naar een ander wanneer het lastig wordt. Een wereld zonder schuld. Omdat je niet angstig wilt inkrimpen wanneer een ander, vanuit zijn of haar pijn, naar jou wijst. Je geloof in een wereld waarin ook anderen de ruimte ervaren om jou te horen en te steunen, omdat jij vanuit jouw pijn ook niet naar hen wijst. Zo kunnen wij samenleven als nooit tevoren.'

De honing & de bijensteek

Om de beide zijdes van een groeiproces te omschrijven gebruikt het boeddhisme de metafoor van 'de honing en de bijensteek'.
 De honing staat voor de vruchten van je groei en d
e bijensteek voor de groeipijn die daaraan vooraf kan gaan.

'Het is niet zo dat de hemel ver van ons vandaan ligt.

We kunnen alleen moeilijk geloven dat wij het waard zijn om er te leven.'

Blijf!

Wij vragen je vertrouwen om te blijven óók -en juist- als het moeilijk wordt. Dit vertrouwen hebben wij nodig om je constructief en verantwoord te kunnen begeleiden. Hoe doe je dat tijdens een Tantra training: 'blijven'? Dat leer je. Daarvoor hebben wij vanaf 1994 praktijkervaring en beproefde technieken ontwikkeld om trauma's te helen, om je vanuit het praten in het voelen te krijgen en transformatieprocessen veilig te doorlopen. 

 

Tijdens een training kan je jezelf flink tegenkomen. Dat hoort bij Tantra. Uiteindelijk zal Tantra je juist daarom zoveel bieden.

 

Toch kan het met momenten moeilijk zijn om onze eigen pijn of geraaktheid te dragen en onder ogen te zien. Dit kan zich uiten in 'niet gehoord of gezien voelen', boosheid en het projecteren van de reden van je pijn op je partner, de groep of de begeleiding.  

 

Wij zijn er voor jou om je terug te brengen naar die veilige haven in je lichaam. 

Mocht je tijdens een Tantra cursus vastlopen steek dan je hand op of vraag om begeleiding. Dan kunnen wij je ondersteuning bieden zodat je verder komt en structureel lichter mag leven.

 

Een training vormt één geheel, van begin tot eind. Mocht je toch tussentijds weggaan dan is dat nadrukkelijk jouw eigen keuze en verantwoording. Dan zullen wij je helaas niet meer kunnen begeleiden omdat wij een training zien als één proces waar jij op dat moment zelf uitstapt. 

 

Wij zullen ook nadien geen contact meer opnemen. Ook is er geen gehele- of gedeeltelijke restitutie mogelijk omdat je plaats onbenut blijft en onze kosten zijn gemaakt. 

Veiligheid binnen de groep

Tantra vergt een mysticus, een spoorzoeker, een avonturier, een scherpe geest, een schatgraver en 'een drakenrijder' om je innerlijke angsten te overwinnen.

 

Als deelnemer aan onze activiteiten committeer jij eraan dat je jezelf bij heftige emoties terug in je lichaam laat helpen en uit (mentale)spraak gaat totdat je emotioneel en lichamelijk weer in balans bent.

 

Indien je ratio en ego toch willen blijven spreken om een situatie, je partner of anderen mentaal 'te beheersen’ dan kappen wij dit af. Helpt dit niet, dan zal verdere deelname helaas moeten worden gestaakt.

 

Zelfreflectie en het toe-eigenen van jouw eigen pijn of frustratie zijn nodig om de veiligheid en beheersbaarheid binnen een Tantra groep te kunnen waarborgen voor iedereen. 

Onder mijn frustraties, angst of hang naar controle ontmoet ik altijd weer mijn verdriet. Verdriet om een idee dat ik vasthoud en bang ben te verliezen.

Verdriet dat ik werkelijk doorvoel, tijd geef en diep laat doorsijpelen in mijn

lichaam brengt mij altijd weer bij mijn heelheid en veel daarvan is levenslust.

 

Uiteindelijk voelt mijn lijf weer zacht. Mijn geest weer rustig en open. Ontvankelijk naar mijzelf en de ander.

Een proces van eb en vloed waar ik de golven niet kan afdwingen, bestieren of vasthouden. Meebewegen, mee laten sleuren soms en doorademen. De kunst verfijnen om te mogen meeleven temidden van de eindeloze deining van het leven met al haar gezichten.
 

Zo probeer ik vol te genieten van mijn lach tot ik voel dat ik recht mag staan. Zo doorleef ik mijn tranen tot ze zacht worden en niet meer weet of ze stromen vanuit levenspijn, vreugde of het diepe
genot om als ohh zo kwetsbaar mens in

liefde naast jou op aarde te mogen zijn.

-Han Sapundra-

Ons hart is fantastisch... hoe breekbaar ook.
Het is de allergrootste spier die we hebben.
We kunnen er gigantische levenspijnen door ervaren. Toch kan juist deze spier ons 
dragen

door alles heen. Maar wanneer wij ons hart sluiten, dan zijn wij verloren en isoleren we onszelf. Alleen in ons open hart bereiken wij onszelf en elkaar voorbij woorden, cultuur,

gender, leeftijd, uiterlijkheden en verschillen.

bottom of page