Bijsluiter Tantra

No one survives the path of Tantra because the more you walk the path, the more you dissolve. At the end, there is only a bright flame left without name, without face, but only with a light living life gracefully, blissfully, silently… OSHO

Queeste naar diepgang, verbinding & geluk

"Teleurstellingen, nederlagen, ontmoedigingen zijn werktuigen die god gebruikt om de de weg te tonen. Merkwaardige werktuigen, zei Brida, want juist daar geven de mensen het vaak op." - Uit Brida van Paulo Coelho - 

"Take a change on being loved or hated for who you really are. Or you're gonna have to kill who you really are, and fall into your grave onto a character that you never were"... -Jim Carrey -

 

Wanneer je Tantra gaat doen vanuit de oorspronkelijke diepgaande wijze zoals wij dit bij Body2chill® aanbieden, dan zal je hoogstwaarschijnlijk diepgaander geluk ervaren, meer openheid en er zullen nieuwe levens- en extatische dimensies openen. Je zult meer verbondenheid in liefde en vriendschappen ervaren, meer innerlijke rust, piekeren zal wegvallen en je leven zal regelmatig aanvoelen als een waarachtige flow. Dit alles kan Tantra in jou leven brengen! Het volgende hier onder moet je echter diep begrijpen anders kan de helende en de transformerende kracht van Tantra juist verloren gaan.

Liefdevol jezelf 

Oude pijn, saaiheid, verlangen, je issues, weerstand; ze komen allemaal uit je eigen bekende referentie kader en vanuit vele maatschappelijke en psychologische conditioneringen, met als verzamelnaam het ego. Dit betekent dat nieuwe ervaringen en groei per definitie alleen uit een nieuw kader kan komen. Groei begint dus altijd met verwarring. Die nieuwe ervaringen maken ons eerst onzeker. Ze doen de oude wereld wankelen terwijl de nieuwe nog niet binnen handbereik lijkt. Op een later moment zien we pas in dat we uiteindelijk weer meer natuurlijk onszelf zijn geworden.

Waar groeipijn is groei je

Je oude 'ego-ik' houdt niet van verandering. Het wegvallen van oude zekerheden zal zich uiten in afweerreacties zoals
weg willen lopen, wijzen naar een ander, afleiding manoeuvres, strijd aangaan of dichtslaan. Automatische ego reacties 

zullen je in het begin vaak terugwerpen op oude patronen. Je lijkt dan steeds weer terug te zijn bij af, al is dit natuurlijk niet zo. Wanneer je ervaring krijgt met bewustwordingsprocessen dan weet je dat dit groeistuipen zijn. Drie stappen vooruit, één terug. Je geest, lichaam en omgeving hebben tijd nodig om nieuwe ervaringen en inzichten vanuit Tantra te integreren. Heb vertrouwen dat dit tijdelijk is. Je kan hierbij om extra privéondersteuning vragen voor jezelf of je relatie.

 

 Je natuurlijke weg

 

Lijken je dagelijks leven, je werk, je relatie of je reacties naar anderen met tijden soms net op een hangende plaat? Blijken oude patronen om met de dingen om te gaan niet meer te werken? Dan begin je aan jezelf te twijfelen. Dat is mooi. Nu staan de deuren van je wezen wijd open voor groei. Pijn heeft dus een signaleringsfunctie. Dat helpt je om de diepte in te willen gaan. Dit kan alleen wanneer je je naar binnen richt, naar de taal van je lichaam. Dit haalt je uit vastgeroeste mentale patronen, brengt je bij je kwetsbaarheid, bij de wijsheid van je hart en de diepere erotische verlangens van je lijf.

De honing & de bijensteek

Om de beide zijdes van een groeiproces te omschrijven gebruikt het boeddhisme de metafoor van 'de honing en de bijensteek'.
 De honing staat voor de vruchten van je groei en d
e bijensteek voor de groeipijn die daaraan vooraf kan gaan.

Dit vragen wij van jou: blijf!

Jouw zelfvertrouwen en om te blijven óók als het moeilijk wordt hebben wij nodig om je goed, constructief en verantwoord als team te kunnen begeleiden. Hoe doe je dat tijdens een Tantra training: 'blijven'? Dat leer je. Daarvoor hebben wij vanaf 1994 praktijk ervaring, en beproefde technieken ontwikkeld, om trauma's te helen en transformatieprocessen veilig te doorlopen. Daarom vormt een training van begin tot eind één afgerond geheel.

 

Tijdens een training kan je jezelf soms flink tegen komen. Dat hoort bij Tantra. Uiteindelijk zal het je juist daarom zoveel ruimte en groei bieden. Toch kan het met momenten moeilijk zijn om onze eigen pijn of geraaktheid te dragen of onder ogen te zien. Dit kan zich uiten in 'niet gehoord of gezien voelen', boosheid en het projecteren van de reden van je pijn op je partner, de groep of de begeleiding. Het kan dus confronterend en moeilijk zijn om onszelf diepgaand te ontmoeten en er op warme wijze werkelijk 'te zijn' voor onszelf.  Wij hebben bij Body2chill® ruime ervaring in alles wat je kan tegenkomen en zijn er voor jou om je terug te brengen naar die veilige haven in jouzelf en in je lichaam. 

Mocht je tijdens een Tantra cursus vastlopen  steek dan je hand op of vraag om begeleiding. Dan kunnen wij er voor je zijn en je verantwoord ondersteuning bieden in dit ontwikkelingsproces zodat je echt verder komt en structureel lichter mag leven.

 

Mocht je toch tussentijds weggaan dan is dat nadrukkelijk jouw eigen keuze en verantwoording. Dan zullen wij je helaas niet meer kunnen begeleiden omdat wij een training zien als één proces waar jij op dat moment zelf uitstapt. Wij zullen ook nadien geen contact meer opnemen of onderhouden. Ook is er nadrukkelijk geen (gehele of gedeeltelijke) restitutie mogelijk omdat jouw plaats onbenut blijft en onze kosten al zijn gemaakt. 

Omdat.... je gelooft dat het anders kan!

Ook jij gelooft in een wereld waarin we kwetsbaarheid delen. Een liefdevolle waarachtige wereld zonder wijzende vinger naar een ander wanneer het lastig wordt. Een wereld zonder schuld. Omdat je niet angstig wilt inkrimpen wanneer een ander vanuit zijn of haar pijn naar jou wijst. Je geloof in 'n wereld waarin ook anderen de ruimte ervaren om jou te horen en te steunen, omdat jij vanuit jouw pijn ook niet naar hen wijst. Zo kunnen wij leren samen te leven als nooit tevoren.

 

Duidelijkheid over verwarring 

Tantra morrelt aan alles wat niet bij je past en niet echt aan je is. Wij zien het dus niet als onze taak om je wat te geven. Het is juist onze taak om je te helpen om jezelf al je valse zekerheden te ontnemen en naast je te staan wanneer je valt.  


Dat hoort niet, dit mag niet, dit is goed, dit niet. We keuren onszelf af met aangeleerde regels die zelden uit onszelf zijn ontstaan. We leven andermans leven, herhalen de geschiedenis van ouders of verzetten ons tegen alles wat erop lijkt en verliezen onze energie. Op een dag worden we langzaam, of met een schok, wakker. Ons leven wringt. We voelen dat we op onze tenen lopen, door de groeven van een plaat die lang niet altijd de onze is. Wie zijn we dan wel en wat is waar?

In een poging los te komen van de kleefdraden van het web van beperking, conditionering en pijn, duwt en trekt iedereen 

aan elkaars draden en verkleven we nog meer. Iedereen zoekt de uitgang, wil meer liefde en minder verwarring. Op zijn diepst speelt dit drama zich af binnen intieme relaties. Wat we niet zien is dat verwarring de draden juist doet lostrekken.

Verwarring schept ruimte. Het ís je redding. Voor een tantrica is verwarring de deur naar authenticiteit en verbinding!


Ontwaken - Satori

Ben je boos, ben boos. Voel je hele lijf maar zoek geen oplossing, uitgang of reden. Zijn. Dat is de kunst. Ook bij leegte, verdriet en onmacht. Wanneer je dieper bij je hart komt, kom je ook dieper in het leven te staan. Een korte maar diepe ervaring van eenheid en innerlijke vrede noem je Satori: ontwaken. Hoe vaker je hart open blijft, bij elk gevoel en elke ervaring, des te vaker je geest deze modus herkent als werkelijkheid en je 'oude toestand' als de verwarring van je geest.

Onder mijn frustraties, angst of hang naar controle ontmoet ik altijd weer mijn verdriet. Verdriet om een idee dat ik vasthoud en bang ben te verliezen.

Verdriet dat ik werkelijk doorvoel, tijd geef en diep laat doorsijpelen in mijn

lichaam brengt mij altijd weer bij mijn heelheid en veel daarvan is levenslust.

 

Uiteindelijk voelt mijn lijf weer zacht. Mijn geest weer rustig en open. Ontvankelijk naar mijzelf en de ander.

Een proces van eb en vloed waar ik de golven niet kan afdwingen, bestieren of vasthouden. Meebewegen, mee laten sleuren soms en doorademen. De kunst verfijnen om te mogen meeleven te 

midden van de eindeloze deining van het leven met al haar gezichten.
 

Zo probeer ik vol te genieten van mijn lach tot ik voel dat ik recht mag staan. Zo doorleef ik mijn tranen tot ze zacht worden en niet meer weet of ze stromen vanuit levenspijn, vreugde of het diepe
genot om als oh zo kwetsbaar mens in

liefde naast jou op aarde te mogen zijn.

-Han-

Misschien eens geen feedback...

Het is ons werk om tijdens de trainingen iedereen helder in het hier en nu te houden, geaard in het eigen lijf en in contact met je gevoel. Er is veilige ondersteuning wanneer je vastloopt of oude trauma's omhoog komen. Na vrijwel elke training is het mogelijk om in het buurt café  bij ons aan te sluiten wanneer je nog vragen hebt. Zo is elke training voor ons een afgerond geheel waar jij volledig deelgenoot van bent geweest. Mocht je ons na afloop nog uitgebreide feedback willen sturen dan vragen wij dit niet te doen. Wellicht raar binnen een cultuur waarin zoveel uit meningen en feedback bestaat.

 

Het gaat er niet zozeer om wat je voelt, maar dat je voelt!

Wat we misschien niet direct zien is dat we, met vaak goed bedoelde feedback, onze neiging in stand houden om met de buitenwereld bezig te zijn waar het onze eigen kwetsbare gevoelswereld raakt. Hiermee kunnen wij onszelf en elkaar verliezen. Met projecteren van belevenissen buiten onszelf komt vaak de neiging mee om situaties, anderen of onszelf te

beoordelen. Dit is wellicht onderdeel van onze dualistische cultuur met Facebook en haar like’s & don’t like’s. Of het oordeel nu goed of slecht uitvalt maakt voor het gespleten effect in onze geest niet uit. Goed, beter en best hebben nooit

een rustgevend einde in het nu. Dit is waarachtiger: je bent perfect zoals je bent en elke situatie biedt jou perfect wat jij nu nodig hebt! Elk mens heeft 'n ander pad en wordt door andere dingen geraakt binnen een training. Kijk dus in stille meditatie naar binnen: leef passioneel je 'like's' en kijk nieuwsgierig naar wat jou binnenin raakt betreft je 'don't likes'. 

Het is niet zo dat de hemel ver van ons vandaan ligt, maar we kunnen soms zo moeilijk geloven dat wij het persoonlijk waard zijn om er te mogen leven. 
 

Na een Tantra weekendtraining of workshop kan je verwarring ervaren juist ook door mooie, intense, erotische of tijdloze ervaringen. Wellicht kan je 'oude geest' niet geloven dat je nieuwe prachtige ervaring werkelijkheid was, of is het nog moeilijk om de dingen die je beleeft hebt te vatten of te plaatsen. Alles heeft tijd nodig om in je wezen door te druppelen. Misschien ben je gewend geweest om het leven voornamelijk vanuit je hoofd te ervaren en te controleren, terwijl je daar nu juist op bent vastgelopen. Je zult echter steeds vaker merken dat het er niet om gaat belevenissen te plaatsen maar om ze voluit en bewust te beleven. Tantra zegt: het gaat er niet zo zeer om wat je voelt, maar dat je voelt. Zo blijf je aanwezig binnen jezelf. Een kort compliment is altijd welkom maar schrijf niet uitgebreid. Kom gewoon terug!
Of schrijf wat op:

Over Google reviews

 

Meer dan de helft van onze deelnemers komt vaker. Velen zelfs jaren lang. Na elke Tantra cursus/ workshop ontvangen wij een warm bad aan complimenten. Deze zijn fijn voor ons maar geef ze ook waarde voor anderen door ze hier op Google te plaatsen. 

*Reviews op Google worden soms -en ook bij ons- wel eens gebruikt om af te reageren, meestal door eenmalige deelnemers welke het waarschijnlijk moeilijk vinden om eigen processen aan te gaan, geen begrip van Tantra hebben, andere verwachtingen hadden of onze trainingen als te confronterend ervaren... Wanneer je Google reviews gebruikt zonder zelfreflectie dan is dat niet alleen jammer voor jezelf en ons, maar ook voor anderen die op Google naar een professioneel Tantra centrum met diepgang zoeken. 

Tijdens de Tantra trainingen zijn wij er geheel voor je. Mocht je persoonlijk, of samen met je partner, na afloop nog extra begeleiding of verdieping wensen dan kan je bij ons een coaching of relatie ondersteuningssessie boeken. 

Ons hart is fantastisch... hoe breekbaar ook.
Het is de allergrootste spier die we hebben.
We kunnen er gigantische levenspijnen door ervaren. Toch kan juist deze spier ons 
dragen

door alles heen. Maar wanneer wij ons hart sluiten, dan zijn wij verloren en isoleren we onszelf. Alleen in ons open hart bereiken wij onszelf en elkaar voorbij woorden, cultuur,

gender, leeftijd, uiterlijkheden & verschillen.