This could be you
The both of them!

The Tantric power of transformation brings you in sacred union 
with your own inner
male & female forces
and in peace with your inner animal and your brightest flame.

Tijdens onze Body2chill® Tantra opleiding ga je het avontuur aan om jezelf te transformeren en te ontmoeten in de rijke warme kleurenpracht van al de vrouwelijke en mannelijke aspecten, verlichte en schaduw kanten, dierlijke en spirituele zijdes van jouw eigen wezen.

 

Deze innerlijke balans stelt je in staat om jezelf en de wereld om je heen vanuit je open volle hart, eigenheid en vrijheid tegemoet te treden en je diepgaand te verbinden in liefde vanuit de authentieke persoon die jij bent!

TANTRA JAAROPLEIDING    BODY2CHILL®

Met certificaat.

Studieduur één tot maximaal 2 jaar.

Tantra offers a truthful way of living & loving in peace with nature and our nature.
Not bound to fixed gender ideas, conditioned past, origin or inherited pain of the past.
​In balance with our own female and male forces. 
In peace with the spiritual and animal side of our being. 
Including our inner light and our shadow sides. 
Living each moment soulful in tune with our destinations in life. 
Making love with existence itself, all the way! 
Meeting each other in that open dimension of totality, loving truth and present awareness. 

Welcome at our Body2chill® 
Tantra year program

Offering ancient tantric key's to deepen your possibility to fully open your heart and spread your wings to life & love. 
 

Sharing, celebrating and deepening relations. Blissfully coming home
and safely going wild! 

Jouw jaar! - Body2chill® Tantra opleiding

 

Deze Tantra opleiding biedt jou, of jullie als stel, de mogelijkheid om je te ontplooien tot een 'great lover'. Dit is de beste versie van jezelf, als mens en als lover. De jaartraining leert je om, vanuit vrijheid en warme betrokkenheid  bij jezelf en je omgeving, open de verbinding aan te gaan met je eigen hart en van daaruit met de ander, je kinderen, vrienden, werk etc. Tantra biedt je tools om steeds spontaner en dichter vanuit je intuïtie te leven. Vol deelgenoot van het mysterie dat leven heet. Steeds minder gehinderd door oude irreële angsten of nieuwe angst voor het onbekende. Stevig verankerd in je hart, je sexualiteit en de helderheid van je geest. Steeds meer vrij van piekeren, schaamte of aangeleerde stemmetjes die het volle geluk nog kunnen saboteren, of influisteren de volheid van de liefde niet waard te zijn. Steeds meer open voor je eigen zijn.

Een leven dat jou past
 

Liefde heeft vele gezichten. Je mag ze onderzoeken en laten samenkomen in jouw hart. Daartoe biedt Body2chill® je een veilige playground. Wanneer jij in vol contact staat met jouw lichte en schaduwkanten, verlangens, grenzen en beperkingen dan zullen anderen zich vaak ook veiliger voelen en kunnen openen bij jou. Omdat ze ervaren dat jij echt bent! En zij die echt niet bij jou passen of angst hebben voor de diepste kleuren van hun eigen liefde zullen zich eerder omdraaien.

Tantra - 'the natural way of fully being alive'

 

Wanneer jij binnen jezelf 't volle leven kunt omarmen ben je een great lover! Een great lover is in staat om diep lief te hebben vanuit volwassen kwetsbaarheid. Een great lover ontmoet jou in zijn, of haar, grotere hart. Dit universele hart brengt je terug naar de oerbron,  je onbeschreven staat van zijn los van conditioneringen, vaste gender ideeën, opvoeding of afkomst. Als great lover sta je in contact met je mannelijke en vrouwelijke krachten, je dierlijke oerkrachten en diepere schaduw kanten. 

 

Hiervoor doe jij het

Alle bovenstaande aspecten komen binnen de opleiding aan bod. Je zult steeds beter kunnen spelen met de schijnbaar tegengestelde verschijningsvormen van het leven zoals die zich dagelijks binnen jouw gevoelswereld manifesteren. Je ontwikkelt de innerlijke vrijheid om jezelf als mens 'in te zetten' waar of hoe dat nodig is in je relatie, vriendschappen, werk, gezin of in de wereld om je heen. Bij onmacht en tegenspoed zal je sneller de weg terug vinden naar je bron. Deze voedende liefdesreis begint bij jezelf. Navigerend op het speelveld van de liefde vanuit 'jouw unieke kleurrijkheid en kleurechtheid'! 

Bij ons ben jij voor Tantra op jouw plek

 

Tantra staat voor natuurlijk leven. In het boeddhisme wordt dit vergeleken met de lagen van een ui die je afpelt om tot jouw ware kern te komen. Na afloop van deze Tantra jaartraining zal je het gevoel hebben meer rendement uit je leven te halen. Om deze mooie reis verantwoord en stap voor stap te kunnen maken word je gedurende de verschillende Tantra weekenden van je opleiding deskundig begeleid en gestimuleerd. Wij bouwen op 25 jaar ervaring in het aanbieden van Tantra kwaliteits- 

trainingen en in het begeleiden van ontwikkelingsprocessen, gebruik makend van methodes waarvan wij zien dat ze werken.

 

Start wanneer het jou past

 

Je kunt elk moment instappen. De jaaropleiding werkt met een stempelkaart. Dit is een kaart met een tegoed voor tien Tantra trainingen (7 weekenden en 3 dagtrainingen) welke je passend bij jouw agenda en voorkeuren kunt inplannen. Je boekt elke Tantra training zelf, net als reguliere deelnemers, vanuit de agenda. Boek je trainingen bij voorkeur ruim vooraf, of bij aanvang van je opleiding, om te voorkomen dat ze vol zitten. Deze Tantra opleiding duurt in principe: 1 jaar. Je kunt er echter maximaal 1,5 jaar over doen voordat je kaart verloopt. Geen probleem dus wanneer je een keer niet kunt of meer procestijd nodig hebt.

Ben jij een god? Vroegen ze boeddha. Nee. 
Ben je een engel dan? Nee.
Een heilige? Nee.
Wat ben je dan?
Hij antwoordde: Ik ben wakker!

Tantra procesbegeleiding & netwerken

 

Bij elke training maak je deel uit van het groepsproces. Daar kan je, naast de reguliere deelnemers, ook je medestudenten ontmoeten, samen uitwisselen en verdieping zoeken. Ook buiten de trainingen kan je contacten onderhouden. Speciaal voor studenten is er een 'jaaropleiding-app' beschikbaar voor wie dat wil. Studenten van de jaaropleiding ontvangen tijdens de weekend trainingen extra begeleiding in de vorm van een kort gesprek toegespitst op jouw persoonlijke proces. Dit heeft plaats samen met andere deelnemers van je jaartraining die er dat weekend bij zijn. Ieder krijgt hierbinnen persoonlijke tijd.

Investering | Kosten Tantra jaaropleiding


Jouw volledige Tantra jaartraining kost tijdelijk slechts €1750 per persoon incl. maaltijden, verblijfkosten en extra's. Dat is een flinke korting op de reguliere prijs voor 'losse' trainingen! Het is de bedoeling dat je dit bedrag binnen 14 dagen na toelating in zijn geheel voldoet op  NL55INGB 0000751168  t.n.v. Stichting Body2chill®
*De 2 toelatingsactiviteiten behoren tot de opbouwfase van je jaaropleiding, ze kunnen daarom niet in mindering worden gebracht op het aantal trainingen binnen de opleiding.

Note: Geen restitutie bij tussentijds afbreken van de opleiding.
Zie ook onze algemene voorwaarden

 

Tantra: een levenswijze

 

Een jaartraining biedt veel extra's en de prijs is een stuk goedkoper dan wanneer je dezelfde trainingen per stuk zou boeken. Wij willen ons graag met je verbinden. Jouw commitment betreft je eigen groeiprocessen heeft ook voor ons waarde. Wij geloven dat jouw  'thuiskomen bij jezelf' bijdraagt aan het welzijn en geluk van de gehele  wereld. Daar dragen wij met onze Tantra community en persoonlijke inzet graag een steentje aan bij!

Dit krijg jij ervoor

 

 Stempelkaart met 7 weekenden + 3 dagtrainingen. Deze activiteiten kan je zelf kiezen. Je kunt in plaats van 2 dagtrainingen ook 1 weekend opnemen.
 Begeleiding in de vorm van een kort puntig toegespitst gesprek met de aanwezige deelnemers van jouw jaartraining.
Tijdens elk Tantra weekend.
 Alle maaltijden, drankjes, hapjes.

 Naar wens gratis slaapplek in Cordium. Normaal €20 per weekend.

Wanneer je dat wilt wordt je toegevoegd aan de Body2chill® jaaropleiding app waarmee ja contact kan houden met je medestudenten. 
    Hiermee kunnen studenten onderling contacten onderhouden en hier kan je ook inhoudelijke
 vragen aan Han stellen.
 Tantra boek van Daniel Odier. Normaal €20
 Agendavrijheid om tot maximaal 18 maanden over je Tantra jaaropleiding te doen. *Enige verlenging kan bijtijds worden aangevraagd en zal individueel in redelijkheid worden bekeken. 
 Bij afronding van je jaartraining ontvang je ons certificaat als bewijs van deelname .

Als deelnemer aan onze Body2chill® Tantra  jaaropleiding heb je de exclusieve mogelijkheid om (tegen betaling) een emotie ondersteuning / boosheidregulatie sessie te boeken. Bedoeld als persoonlijke éénmalige ondersteuning wanneer je tijdens de opleiding diepe vastzittende emoties tegenkomt. 

 Tantra is een levenswijze. Het is dus fijn wanneer je ook nadien nog kunt komen. Na het behalen van je certificaat geldt daarom de ex-jaartraining kortingsprijs voor alle tweedaagse weekendtrainingen.

* Bij annulering gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden. Annuleringskosten kunnen met je kaart worden verrekend.

Annuleer alléén bij grote overmacht. Wij bouwen op iedere inschrijving betreft de groepsverhouding, team, inkoop etc.

Toelatingsprocedure 

1) Geef bij ons aan dat je interesse hebt voor de Tantra jaaropleiding. We kunnen een beperkt aantal studenten toelaten per jaar. Het kan zijn dat je op de wachtlijst komt tot anderen zijn afgestudeerd.

2) Vervolgens boek je zelf vanuit de agenda twee weekenden. Deze dien je eerst bij ons te volgen om voor jezelf en voor ons te kijken of Tantra, Body2chill® en onze werkwijze bij je passen. *Wanneer je eerder activiteiten bij ons hebt gevolgd dien je toch opnieuw twee weekenden te volgen omdat wij pas vanaf je aanvraag vanuit het oogpunt van toelating kijken. 

3) Na afloop van deze proefperiode krijg je een kort toelatingsgesprek met het Tantra team waarin je kan aangeven of je definitief wilt deelnemen en ook van ons officieel hoort of je kunt deelnemen. Gedurende het toelatingsgesprek zullen wij ondermeer aangeven wat wij denken dat je procesmatig kan tegenkomen tijdens je jaartraining. Voor toelating zijn dit criteria: warme interesse in jezelf, je lichaamsbewustzijn, vermogen tot rationele integratie van theoretisch kader, vermogen tot inleving, afstemming en tot vragen en accepteren van hulp, verantwoording dragen voor je eigen proces en emoties en de moed om niet weg te lopen als het moeilijk wordt. 

4) Wanneer je bent toegelaten tot de opleiding is het de bedoeling dat je het bedrag in zijn geheel binnen 14 dagen voldoet anders vervalt je recht op toelating.

Mocht je niet zijn toegelaten dan is het na een half jaar mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen.


NOTE De jaartraining is een ontwikkelings- en groeitraject dat één geheel vormt en waarbinnen je jezelf ontmoet en tegenkomt. Dat vraagt om inner commitment, bewustzijn en inzicht in ontwikkelingsprocessen. Daarom hanteren wij deze uitgebreide toelatingsprocedure. Bij tussentijds afbreken van je opleiding kunnen wij je helaas niet verder begeleiden en vindt nadrukkelijk geen restitutie plaats.

TANTRA OPLEIDINGSEISEN & STUDIEBELASTING

• PRESENTIEREGELING
Voor het behalen van het certificaat gaan wij uit van 100% presentie. Lukt dat niet omdat je bijvoorbeeld een keer hebt moeten annuleren dan hoeft dat qua presentie geen probleem te vormen. Je kan dan de keuze maken om dat weekend tot aan een half jaar na je de uiterste jaartrainingsdatum in te halen (Vanzelfsprekend op eigen kosten).
Tot twee weken voor aanvang van je een training kan je deze (indien echt nodig, dus liever niet) 'kosteloos' annuleren. Je tegoed blijft dan op je kaart staan..

• BOEKENLIJST
Onderstaande 4 boeken word je geacht te lezen tijdens je jaartraining. Plan je tijd daarvoor, lees er bijvoorbeeld elke twee maanden één, want ze ondersteunen je in je ontwikkelingsproces en je zult op een diep onderliggend niveau Tantra begrijpen en kunnen integreren in deze opleiding, in de liefde en je dagelijks leven. Wij adviseren om ze te lezen in onderstaande volgorde, maar dat is aan jou en wie weet heb je er al één of twee van gelezen!


- De weg naar absolute liefde | Daniel Odier (gratis bij je inschrijving)
- Verslaafd aan liefde (t/m pag 102) | Jan Geurtz
- De blauwe vlam | David Deida
- Tantra, the way of acceptance | OSHO

 

• EINDVERSLAGEN & VOORDRACHT
Vóór de laatste 2 weken van je jaartraining maak je twee verslagen van beide één A4 groot: een boekenverslag en een verslag over de persoonlijke processen die jij hebt doorgemaakt. Dus: wat heeft deze Tantra opleiding je gebracht? Als afsluiting geef je een korte voordracht aan de groep over jouw proces en de betekenis voor jou van Tantra in je leven.

• CERTIFICAAT

Wanneer je aan de opleidingseisen hebt voldaan, en na overleg tussen de trainers hierover, ontvang je formeel het certificaat als bewijs van afronding van onze Body2chill® jaaropleiding. 

Heb jij wél de moed om werkelijk vrij te zijn?    

Ik kon het niet aanzien.. Aap zijn blik en mijn eigen vrijheidsdrang vermengden zich in mijn hoofd. Ik werd Aap en Aap werd de geketende versie van mij. Ik zou hem bevrijden zo liet ik een vriend weten, welke 's nachts met mij mee sloop op weg naar de ultieme goede daad van ons leven: 
Aap bevrijden! Aapje zat er als een zombie bij, helemaal toen we met een stalen staaf het slot van zijn gevangenis forceerden.


De verwachtte grote blijde sprong voorwaarts bleef uit. In plaats van zijn vrijheid, liet hij zijn tanden zien. We sprongen achteruit weg van zijn kooi waarvan hijzelf de bewaker bleek te zijn geworden. We besloten om hem een handje te helpen door zijn kooi een duw te geven, waarna hij er met een plof uitrolde. Aap sprong bang alle hoeken van het primitieve emplacement in met de motoriek die het midden hield tussen een op hol geslagen bulldozer en een zatte spasticus. We schrokken van zijn wilde paniek. Een totaal zielige aanblik waarop we, om hem van zijn vrijheid te bevrijden, besloten de kooi weer rechtop te zetten. Hij kroop er gelijk weer in. "Eindelijk weer veilig" moet Aap gevoeld hebben en hij staarde nog jaren door zijn tralies naar de vrijheid daarbuiten. Ik kocht vervolgens als 'reminder' aan deze leerzame gebeurtenis een t-shirt met de
inspirerende tekst: Face your fears & live your dreams. Wij hebben ze later ook voor Body2chill
® laten maken.

Waargebeurd reisverhaal, door Han: Thailand 1991

Deeply opening

A tantric heartopening environment such as 

this Tantra year program can be a great opportunity to meet other singles or couples and to deepen your relation with love.
 

A lovers meditation of the soul

A great lover is, in the first place, a lover of life and all it's energies and appearances. 
A great lover in the second place is a dedicated, delicious & delicate lover of others, of skin, smell, shapes and voice...

If you understand this principle of being a lover of existence you’ll be a great, complete and present lover at any time. That can be one lover or more, a man, woman, both or whatever fits you in this moment on your personal journey, focus or needs in this life.

 

In sacred union
You can walk this tantric path as an individual or as a couple. Both journey's are of equal value but different. If you are in a relation you are -as tantrica's- in sacred union with your lover. We give special attention to the subjects that can be touched as a couple, like fear to loose, individuality and bounding. This year will strengthen and support you and also gives your partnerschip deeper meaning.

Let's be lost in completeness when we meet | Body2chill® Tantra opleiding