'Our energies flow into each other like magnets. But I fear love, as I fear you...'​

'I got lost and I was scared as I was transforming. I tried to be the same but I couldn't. I lost touch of me and touch of you. From fear to lose everything, to not to be loved and not to be touched. 
I closed all doors to my deeper heart. I built walls around myself, felt abandoned and useless. I cried so much till no tears were left, but after a while I started to feel joy and softness again. 

 

I surrender. Yes I fear love, but I'm coming back brighter then
before. I'm learning to accept my darkness and imperfection.

Let us be touched by silence when we meet. Feel our heartbeats.

In the end there is not much that separates us from each other.' 

-Inspired by texts from Linah Rocio & the lighthearted-

Relatiesupport & ​individuele support. Voor lovers die het pad van liefde willen verdiepen of terugvinden.

Last van een té roze wolk?

Wij leren in liefde alleen te zijn om  juist te ervaren dat wij het zijn die met onze menselijke beperkingen samen mogen zijn. 

Een goede relatie laat je zien wie jij bent. Een goede relatie-crisis wie jij bent, los van een ander.

मुफ्त We denken met een ander te stoeien, we voelen ons met onszelf stoeien...

Tantrische visie op liefdesrelaties

 

Ik bezie een liefdesrelatie als een 'sacred union'; een waardevolle verbintenis van jullie als beheerders van de unieke liefdeschemie die nu tussen jullie beide stroomt, of kan stromen, noem het de gift van liefde. Hoe dan ook, dit liefdesverhaal begint bij jouzelf. Hoe jij de gift van liefde kan ontvangen, durft te geven en kan laten circuleren heeft alles te maken met jouw vertrouwen, behoeftes, zelfwaardering en de open ruimte in jezelf, in je geest en je lijf, waarop de liefde kan landen en jou mag innemen als 'vessel', als reismiddel. Waar dat nog niet lukt blijft de liefde aan de deur kloppen, ondanks oude kwetsuren vanuit onze jeugd of pijnlijke ervaringen op het vlak van de liefde en het leven. 

 

Love Coaching brengt je bij jouw volle liefdespotentie en onderteunt jullie op dit unieke levenspad dat beide in dit leven te bewandelen hebben. Al ziet dat pad er voor jezelf of een ander er soms niet logisch uit... Geloof me; jullie liefdeschemie is uniek en er zijn nog nooit eerder twee levens als die van jullie beide samen gekomen. Dat is waardevol, leerzaam en zeer speciaal! Liefdes support kan hierbinnen zaken verhelderen en de weg vanuit het hart voor jullie beide bewaken als oude pijn wordt getrickerd of nieuwe wegen zich willen openen.

 


 

Naast jullie 'loverschap' zijn jullie tegelijk ook twee autonome vrije personen met eigenheid en een levensreis die jullie beide zelf te maken hebben. Liefde heeft, net als alle vormen van energie, verbinding nodig én ruimte. Naast jullie liefdesband kan je samen ook nog een verbintenis onderhouden als reisgenoten door het leven, als diepe vertrouwenspersonen, als ouders, als delers van een woning of samen werken. De spil van de Tantrische liefdesrelatie is altijd jullie unieke liefdeschemie én de reis die je ieder zelf te maken hebt. Hoe beheer je dat?

Verliefdheid, realiteit, relatiecrisis & groeistuipen


Een liefdesband begint vaak met 'de gift': de liefdeschemie die jullie naar elkaar trekt. Deze aantrekkingskracht zal na een periode van verliefdheid aan de realiteit worden getoetst. Daarna zal de band vrijwel nooit plotseling verdwijnen, al kan dit soms wel zo voelen. Meestal is de gift, jullie liefdeschemie, niet verdwenen maar is deze ondergesneeuwd geraakt. Onder deze afdekking is het goed mogelijk dat de energie nog volop leeft of kan herleven, alleen op wacht om een nieuwe groeiperiode te beginnen binnen een nieuwe realiteit. Relatietherapie sessies zijn er om deze afdekkingen helder te krijgen.


Jezelf en elkaar telkens opnieuw uitvinden


Het onderhouden van The gift of love en het uitbouwen van de band, is iets wat je samen doet en voedt. Na ieders individuele periode van ontwikkeling; na het krijgen van een kind, een ziekteproces of bijvoorbeeld tijdens een onderzoeksproces naar vrijheid binnen de relatie is het zaak om jezelf en elkaar weer opnieuw uit te vinden

en 'te resetten'. Meestal loopt het relatieproces achter ieders eigen groeiproces aan. Dit vraagt vertrouwen. Een Tantrische relatie wordt daarom ook wel een groeirelatie genoemd. Hierbinnen ontplooien de beide authentieke individuen zich op de levensgebieden die voor hen persoonlijk belangrijk zijn. Af en toe een crisis hoort hierbij. 

場合、愛、愛  If love. Then love!

באהבה In de liefde spreekt iedereen een andere taal... In het hart niet.

Relatie, keuze & kwetsbaarheid

 

Het aangaan van een 'Tantrische relatie' is een zeer bewuste keuze. Deze groeirelatie heeft een reële nuchtere en tegelijk spirituele bedding en heeft altijd een hoger doel: ontwaken. Beide liefdespartners reizen, verwonderd en bewogen, door zowel het leven als hun eigen liefdeschemie, door hun bestaan; wetend dat elk mens en elk pad uniek is en wat anders in beweging zet. Geen levenspad binnen de geschiedenis van de mensheid is het zelfde. Daarom spreken we bij Tantra over toewijding aan je pad en noemen we een relatie een 'sacred union'.

Deel het leven, lach om je ego, warm je hart & vier de sex! 

Het centrale ontmoetingspunt is altijd eerst het eigen hart om van daaruit het hart van de relatie te voeden met de eerlijke en kwetsbare inbreng van ieders open hart, proces, eigenheid én ook frustratie, verlangen, angst etc. Een op liefde gebaseerde verbinding kan nooit een vaste vorm of inhoud hebben. Het is de bewegende en levende dynamiek van jullie unieke liefdeschemie. Deze visie geeft je de de kans om het pad van liefde steeds weer opnieuw uit te mogen vinden. Als Tantrische lover eer ik de liefde zelf en vier ik sex als belichaming van alle aspecten van 't leven. Daarbij breng ik mijzelf in. Ik nodig iedereen graag uit dit mooie pad te bewandelen.

De kaarten van het leven worden regelmatig geschud en wij schudden mee. Een constant proces. Veranderingen en  groei beginnen altijd met 'het de weg kwijt zijn'. Dit werpt ons terug op onszelf. We beginnen vaak direct met het terugzoeken van de oude weg. Dat werkt uiteindelijk nooit. Diezelfde weg komt nooit meer terug, ze wordt op zijn hoogst een irritante overspringende plaat.

الثقة بالنفس Others love you for their own sakes
If I love you for yourself, you flee away from me...

Aanbod

Deze sessies zijn er om het transformatie proces naar 'samen jezelf zijn' te ondersteunen. Hierbij stuur ik op mijn ruim 25 jarige ondergrond als therapeut als Tantra docent en mijn eigen levensonderzoek. In de jaren heb ik met veel koppels, binnen onze trainingen en daarbuiten, mogen meelopen. Tantra en het Tantrisch boeddhisme bieden voor velen een nieuwe verbindende weg die, voor liefdeskoppels die elkaar willen blijven vinden, steeds weer openingen biedt binnen een wereld waarbij steeds minder vast ligt en waarin wij ontwaken als individuele en onderling verbonden zelfstandige individuen.

 

Soms is het even twee stappen vooruit, één terug...

Het vraagt focus, vertrouwen, moed, geestelijke- en lichamelijke bewustwording om een Tantrische relatie 'te hebben'. Relatie ondersteuning kan daarbij nuttig zijn. Want eigenlijk heb je, zoals je bovenaan leest, niets. Althans geen vaste vorm of inhoud om op te bouwen. Vaak ook geen voorbeelden. Soms wordt je -bij het los laten van het traditionele 'relatiedenken'- eerst nog flink getest en getergd door verwarring, afweer en moeite om patronen los te laten. Vanuit deze sessies ga je echter steeds duidelijker ervaren hoe je juist met deze groeipijn positief kunt omgaan om van daaruit samen te groeien en de transitie te maken naar een Tantrische groeirelatie. 

.

バランス シート  De liefde haalt mij regelmatig uit balans.
Ik weet nu dat dit bij een uitgebalanceerd leven hoort.

Mate van intimiteit

De sessies worden ondersteund door praktische lichaamsgerichte oefeningen. Een derde tot de helft van een sessie bestaat gemiddeld uit lichaamsgerichte ondersteuning met de vraag om thuis verder te oefenen waardoor je de sessies kunt integreren in je lijf en je geest. De sessies zelf zijn altijd gekleed. Er vindt geen enkele sexuele
interactie plaats. Niet tussen jullie en niet onderling. In mijn manier van werken sta ik dichtbij jullie, vanuit een warme menselijke maat met een eigen, frisse, directe en opbouwende benadering. Ik ga graag effectief om met de tijd en ga zo snel mogelijk samen aan de slag, de diepte in en naar de kern van je, en jullie, verlangen.

 

Menselijk, eerlijk & warm

Je kunt je veilig voelen. Er wordt geen moreel standpunt ingenomen of 'gekozen' voor een van beide. Deze
relatietherapie is niet gericht op het veranderen van elkaar maar op het samenkomen vanuit eigenheid. Er is geen 
intake of probleembenadering. Je hebt geen specifieke hulpvraag nodig. Liever niet zelfs, er bestaat geen vaste vraag of oplossing, anders dan de waarachtigheid van elk moment waarin we elkaar ontmoeten.

ที่รัก  In het Thai betekent 'my love' hetzelfde als 'my home'...

Samenblijven in de mallemolen van het leven, van de dagelijkse drukte en de diepte van je gevoelens voor jezelf, je partner, kinderen of andere hartsverbindingen. Jezelf blijven, zoeken en hervinden. Het is een kunst om tijdens deze veranderingsprocessen elkaar te blijven voelen en voeden. Steeds weer in jezelf én samen dat middelpunt hervinden om te rusten, te bouwen en thuis te komen. In elke levensfase, bij iedere uitdaging. Telkens weer opnieuw geboren.

DOOR WIE

Han van Body2chill®  | Nederlands - Indisch* | HBO geschoold therapeut SPH | Oprichter Tantrisch boeddhistische stichting Body2chill® | Hoofddocent a/d opleiding.

VOOR WIE

Tantrische intimiteit-ondersteuning voor liefdespartners en zij die dit pad samen willen terugvinden. Ook wanneer je individueel dieper in contact en (zelf)vertrouwen wilt komen met de lover en levensgenieter binnenin jouzelf.

DOEL/ VISIE

Mijn doel is niet om mensen perse bij elkaar te houden. Wel om samen diep te kijken wat er vanuit realiteitzin en liefdesbasis aanwezig is om als twee autonome mensen jullie eigen en jullie gezamenlijk pad te bewandelen. Soms kan dat betekenen dat je jezelf en elkaar opnieuw mag (uit)vinden. Soms kan dat ook betekenen dat ik begeleid bij het proces van loskomen of een andere vorm vinden. Ook wanneer er bijvoorbeeld kinderen of bedrijfsbelangen zijn.

LOCATIE
In Nijmegen. Bij boeking ontvamg je het adres. Parkeren is vanaf onze kant van de straat en daarachter gratis.

TARIEF 1,5 UUR

Als paar €130 samen voor de duur van 1,5 uur.
Individueel €90 voor de duur van 1 uur.* 

Om de tafel, met een warme kop thee of verhelderend glas water, eventueel ondersteund met praktische of lichaamsgerichte oefeningen.

*Wandelcoaching buiten is individueel ook mogelijk. De duur is 1,5 uur, kosten: €120. 

Betaling contant ter plekke of tevoren over te boeken op NL55 INGB 0000751168
T.n.v. Body2chill Nijmegen met omschrijving: Tantra & boeddhisme
.

 

AFSPRAAK 

Datavoorstellen en afspraken gaan om praktische reden alleen telefonisch (dus niet per mail): +31645624065 
09:00 - 18:00. 

Een telefonische boeking wordt opgenomen en geldt als overeenkomst. 

 

ANNULERING LOVE COACHING/ RELATIE THERAPIE

Dit zijn de spelregels: Bij boeking ga je akkoord met onze voorwaarden. Kom alleen als je gezond bent. Annulering is kosteloos tot 14 dagen vooraf. (Bij Corona gerelateerde klachten tot 48 uur vooraf.) Bij annulering na deze tijd, of bij niet komen, geldt -ongeacht de reden- 100% betalingsverplichting. Je ontvangt hiervoor een betaalverzoek. Na vervaldata worden invorderingen van Body2chill® standaard uitbesteed.

 

*Ik ben zelf Nederlands-Indisch. Mocht jij dezelfde achtergrond hebben als 2e of 3e generatie dan kan ik wellicht verheldering brengen/ handvadvatten bieden. Een relatie kan een geheel eigen dynamiek hebben door meer cultuurverschil dan je waarschijnlijk inschat en doordat de bezetting of kamptijd ook in jou kan doorwerken.

There you are in the open... vulnerable and naked...


Nowhere else to go, no place to leave. No language.

Only breath. In and out. Moments traveling through.

Moments touching senses.
Nature... in all seasons.

When thís moment awakens in thís moment,
you start laughing, crying, become silent
or never be silent again!

Juicy Tantra with a heart & a soul

HIGH CLASS   TANTRA   COMMUNITY
Tantrisch boeddhisme Training & coaching


Body2chill
® staat voor: 
Verdiepende exclusieve Tantra cursussen om jouw leven en de wereld in liefde te verrijken.

Aangeboden vanuit respect voor- én kennis van de traditionele achtergrond van Tantra
en haar wortels in het Tantrisch boeddhisme, vertaald naar de adem van onze nieuwe tijd.

 

Intimiteit bij Body2chill®
Het Tantra aanbod van Body2chill® kan als verruimend, verfijnd, sensueel, erotisch, spannend en bevrijdend worden ervaren. 
Al onze Tantra trainingen zijn gericht op
sexuele heelheid en hartsverbinding, ze
zetten niet aan tot primair slechts sexueel
gerichte handelingen. Centraal staan zelf-

ontplooiing, verdieping intimiteitsbeleving,
respectvolle geïntegreerde 
aanraking, het

ervaren van eenheid & flow, empowerment,
leven met je grenzen en mogelijkheden en ontmanteling van destructieve egopatronen met als doel ruimte te creëren voor het hart met al haar aspecten en in al haar volheid.

 

 • Stellen kunnen intiemere oefeningen met met hun partner doen of wisselen. Kijk ter plekke wat goed voelt. Singles wisselen. 

 

Aanbod: 

 • Witte Tantra weekend retreats
  Tantra cursus voor singles & stellen

 • Zwarte Tantra weekend retreats
  Tantra cursus voor singles & stellen

 • Tantra massage weekend cursus
  Tantra training voor stellen

 • Tantra workshop dagen voor stellen

 • Tantra workshop dagen voor singles

 • Relatie therapie voor Tantrische koppels

 • Erotisch uitgaan voor liefdeskoppels

Helder | Stijlvol | Vertrouwd | Down to earth

Erbij zijn? Selecter de betreffende training op het registratieformulier hierboven. Dit duurt ongeveer 3 minuten. Je wordt dan op korte termijn gebeld om samen te kijken of er nog plek is en of wij je/ jullie deelname definitief kunnen maken.

Maandag-Zaterdag 11:00-19:00

 • Facebook - White Circle

Meest gestelde vragen vind je hier.

Over boeddhistische stichting Body2chill®

KvK No  09140968 | RSIN 812804168/01

Bank  NL55 INGB 0000751168 

Body2chill, Nijmegen [ BIC: ING BNL 2A ] 

Zoals je voelt is deze website met veel liefde, eigenheid, creativiteit en zorg in jaren samengesteld. Ga hier alsjeblieft met evenveel integriteit mee om. Kopieer niets of als het je inspireert vermeld dan 'Body2chill Tantra' als jouw bron. Dank je!