top of page
'Our energies flow into each other like magnets. But I fear love, as I fear you...'​

'I got lost and I was scared as I was transforming. I tried to be the same but I couldn't. I lost touch of me and touch of you. From fear to lose everything, to not to be loved and not to be touched. 
I closed all doors to my deeper heart. I built walls around myself, felt abandoned and useless. I cried so much till no tears were left, but after a while I started to feel joy and softness again. 

 

I surrender. Yes I fear love, but I'm coming back brighter then
before. I'm learning to accept my darkness and imperfection.

Let us be touched by silence when we meet. Feel our heartbeats.

In the end there is not much that separates us from each other.' 

-Inspired by texts from Linah Rocio & the lighthearted-

LOVE & LIFE COACHING 
Persoonlijke ondersteuning voor koppels die liefdeskracht, verwondering en levenslust in zich dragen en hun pad willen verdiepen of terugvinden

Relatietherapie-Nijmegen-Tantra

Last van een té roze wolk?

Wij leren in liefde alleen te zijn om  juist te ervaren dat wij het zijn die met onze menselijke beperkingen samen mogen zijn. 

Een goede relatie laat je zien wie jij bent. Een goede relatie-crisis laat zien wie jij bent, los van

een ander.

मुफ्त We denken met een ander te stoeien, we voelen ons met onszelf stoeien...

Tantrische visie op liefdesrelaties

Love & Live coaching brengt ieder van jullie bij zijn of haar volle liefdespotentie. Het onderteunt jullie op het unieke levenspad dat beide in dit leven te bewandelen hebben. Al ziet dat pad er voor jezelf of de ander er soms niet logisch uit. Er zijn nog nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid twee energieën als die van jullie beide samengekomen. Jullie liefdeschemie is uniek! Dat is waardevol, leerzaam en speciaal!Het betekent ook dat nieuwe wegen zullen opbloeien en oude zullen vergaan. Niemend kan dat voorleven of weet exact hoe dat te doen. Het is aan jullie. 

 

Liefdessupport kan zaken verhelderen en de weg vanuit het hart voor jullie beide bewaken, wanneer oude pijn wordt getrickerd of nieuwe wegen zich willen openen.

Wij bezien, vanuit de Tantrisch boeddhistische visie, een liefdesrelatie als een waardevolle verbintenis van jullie als beheerders van de unieke liefdeschemie die nu tussen jullie beide stroomt, of zoals je ooit gemerkt hebt kan stromen. Noem het de gift van liefde. Hoe dan ook, dit liefdesverhaal begint bij jullie zelf.

 

Hoe jullie zelf de gift van liefde kunnen ontvangen en durven te laten circuleren heeft ook veel te maken met jullie vertrouwen,moed,  achtergrond, behoeftes, karakter, zelfwaardering en de mogelijkheid om een open ruimte te organiseren voor die liefde, in jullie hoofden en jullie lijven. Waar dat nog niet lukt door oude jeugdkwetsuren of latere pijnlijke ervaringen, daar blijft de liefde aan de jullie deur kloppen. Helemaal als de liefdeskracht sterk is. 

 


 

場合、愛、愛  If love. Then love!

Naast jullie liefdesband zijn jullie ook twee autonome vrije personen met eigenheid en een levensreis die jullie beide individueel te maken hebben. Liefde heeft, net als alle vormen van energie, verbinding nodig én ruimte. Naast jullie liefdesband kan je samen ook nog een verbintenis onderhouden als diepe vertrouwenspersonen, als ouders, als delers van een woning of samen werken. De spil van de Tantrische liefdesrelatie is altijd jullie unieke liefdeschemie én de reis die je ieder zelf te maken hebt. Hoe beheer je dat?

Verliefdheid, realiteit, relatiecrisis & groeistuipen


Een liefdesband begint met 'de gift', de liefdeschemie, die jullie naar elkaar toe trekt. Deze aantrekkingskracht zal na een periode van verliefdheid aan de realiteit worden getoetst. Daarna zal de band vrijwel nooit plotseling verdwijnen, al kan dit soms wel zo voelen. Meestal de liefdesgift niet verdwenen maar ondergesneeuwd geraakt. Onder deze afdekking is het goed mogelijk dat de energie nog volop leeft of kan herleven, er alleen op wacht om een nieuwe groeiperiode te beginnen binnen een nieuwe realiteit of cyclus. Relatietherapie sessies zijn er ook om afdekkingen helder te krijgen.


Jezelf en elkaar telkens opnieuw uitvinden

Als Tantrische liefdespartner breng ik mijzelf in. Het onderhouden van de liefde en het uitbouwen van de band is iets wat je samen doet en voedt. Na ieders individuele periode van ontwikkeling; na het krijgen van een kind, een ziekte- of sterfproces in de nabije kring, na het uitvliegen van kinderen of bijvoorbeeld tijdens een onderzoeksproces naar vrijheid binnen de relatie is het zaak om jezelf en elkaar weer opnieuw uit te vinden.

De reset: meestal loopt een relatieproces achter ieders eigen groeiproces aan. Dit vraagt om vertrouwen, om moed om mee te bewegen met veranderingen en om het telkens weer opnieuw willen bezien van jezelf en de liefdesrelatie. Een Tantrische relatie wordt daarom ook wel een groeirelatie genoemd. Hierbinnen ontplooien de beide authentieke individuen zich op de levensgebieden die voor hen persoonlijk belangrijk zijn binnen de denkbeeldige cirkel van de liefdesverbinding.

 

Af en toe een crisis of een 'apk' horen hierbij. Elk vuurtje kan dempen en weer opgloeien. Dat is de bewegende en levende dynamiek van het leven. Dit geeft jullie de kans om het pad van liefde steeds weer opnieuw uit te mogen vinden. 

באהבה In de liefde spreekt iedereen een andere taal... In het hart niet.

De kaarten van het leven worden regelmatig geschud en wij schudden mee. Een constant proces. Veranderingen en  groei beginnen altijd met 'het de weg kwijt zijn'. Dit werpt ons terug op onszelf. We beginnen vaak direct met het terugzoeken van de oude weg. Dat werkt uiteindelijk nooit. Diezelfde weg komt nooit meer terug, ze wordt op zijn hoogst een irritante overspringende plaat.

الثقة بالنفس Others love you for their own sakes
If I love you for yourself, you flee away from me...

Soms is het even twee stappen vooruit, één terug...

Het vraagt focus, vertrouwen, moed, geestelijke- en lichamelijke bewustwording om een Tantrische liefdesverbinding te onderhouden. Relatie ondersteuning kan daarbij nuttig zijn. Want eigenlijk heb je geen vaste vorm of inhoud om op te bouwen. Vaak ook geen voorbeelden. Soms wordt je -bij het loskomen van het traditionele 'relatiedenken'- eerst nog flink getest en getergd door verwarring, afweer en moeite om patronen los te laten. Vanuit deze sessies ga je echter steeds duidelijker ervaren hoe je juist met deze groeipijn positief kunt omgaan om van daaruit samen te groeien en de transitie te maken naar een Tantrische groeirelatie. 

De sessies kunnen worden ondersteund door praktische lichaamsgerichte oefeningen. Soms met de vraag om thuis verder te oefenen waardoor je de sessies kunt integreren in je lijf en je geest. 

Jullie kunnen je beide je veilig voelen. Er wordt geen moreel standpunt ingenomen of 'gekozen' voor een van beide. Deze relatietherapie is niet gericht op het veranderen van elkaar maar op het samenkomen vanuit eigenheid. Er is geen intake of probleembenadering. Je hebt geen specifieke hulpvraag nodig. Liever niet zelfs, er bestaat geen vaste oplossing, anders dan de waarachtigheid van elk moment waarin we elkaar ontmoeten.

バランス シート  De liefde haalt mij regelmatig uit balans.
Ik weet nu dat dit bij een uitgebalanceerd leven hoort.

Samenblijven in de mallemolen van het leven, van de dagelijkse drukte en de diepte van je gevoelens voor jezelf, je partner, kinderen of andere hartsverbindingen. Jezelf blijven, zoeken en hervinden.

 

Het is een kunst om elkaar tijdens veranderingsprocessen te blijven voelen en voeden. Steeds weer in jezelf én samen dat middelpunt hervinden om te rusten, te bouwen en thuis te komen. In elke levensfase, bij iedere uitdaging. Telkens weer opnieuw geboren.

DOOR WIE

Han Sapundra & Anne Eva van Body2chill®. Wij zijn partners.

Han is Nederlands - Indisch | HBO geschoold therapeut SPH | Oprichter Tantrisch boeddhistische stichting Body2chill® 

Anne Eva is Vlaams. Zij heeft een eigen Tantrapraktijk 'De Wilde Roos' voor individuele sessies en werkt daarnaast voor Body2chill®

VOOR WIE

Tantrische intimiteit-ondersteuning voor liefdespartners of zij die dit pad samen willen terugvinden. Ook wanneer je individueel dieper in contact wilt komen met de lover en levensgenieter binnenin jouzelf.

*Ik, Han Sapundra, ben Nederlands-Indisch. Mocht jij dezelfde achtergrond hebben als 2e of 3e generatie dan kan ik wellicht ook verheldering brengen of handvatten bieden. Een relatie kan een geheel eigen dynamiek hebben door meer cultuurverschil dan je waarschijnlijk inschat en doordat de bezetting of kamptijd ook in jou kan doorwerken.

DOEL/ VISIE

Ons doel is niet om mensen persé bij elkaar te houden. Wel om samen te kijken wat er vanuit realiteitzin en liefdesbasis nodig is om als twee autonome mensen jullie eigen én jullie gezamenlijk pad te bewandelen. Soms kan dat betekenen dat jullie jezelf en elkaar opnieuw mogen (uit)vinden. Wat natuurlijk prachtig is. Soms kan het betekenen dat jullie een andere vorm moeten vinden. 

LOCATIE
In Groesbeek. Bij boeking ontvang je het adres. Parkeren is gratis.

TARIEVEN LIFE SAMENKOMST

Rond de tafel, met een warme kop thee of verhelderend glas water, eventueel ondersteund met praktische of lichaamsgerichte oefeningen.

We draaien nergens omheen en komen samen met jou in korte tijd tot de kern van leven en liefde. Deze bijeenkomsten kunnen binnen één of enkele sessies een totale ommekeer teweeg brengen op alle gebieden die in dit leven en de liefde belangrijk zijn. Wij ondersteunen graag bij deze reset. 

Als koppel samen | 1,5 uur met Han Sapundra én Anne Eva | €250

Als koppel samen | 1,5 uur met Han Sapundra of Anne Eva | €180

Wanneer je Individueel komt | 1,5 uur met Han Sapundra of Anne Eva | €180

BETALING 

Contant ter plekke of tevoren over te boeken op NL55 INGB 0000751168
T.n.v. Body2chill met omschrijving: 'Training boeddhisme'
.

 

AFSPRAAK  

Datavoorstellen en afspraken gaan om praktische reden alleen telefonisch (dus niet per mail):
Anne Eva +31619588299

Han Sapundra +31645624065 

 

ANNULERING LOVE COACHING/ RELATIE THERAPIE

Annulering is kosteloos tot 8 dagen vooraf. Bij annulering na deze tijd, of bij niet komen, geldt -ongeacht de reden- 100% betalingsverplichting. Na vervaldata worden invorderingen van Body2chill® standaard uitbesteed.

Online liefdescoaching

There you are in the open... vulnerable and naked...


Nowhere else to go, no place to leave. No language.

Only breath. In and out. Moments traveling through.

Moments touching senses.
Nature... in all seasons.

When thís moment awakens in thís moment,
you start laughing, crying, become silent
or never be silent again!

bottom of page