'Our energies flow into each other like magnets. But I fear love, as I fear you...'​

'I got lost and I was scared as I was transforming. I tried to be the same but I couldn't. I lost touch of me and touch of you. From fear to lose everything, to not to be loved and not to be touched. 
I closed all doors to my deeper heart. I built walls around myself, felt abandoned and useless. I cried so much till no tears were left, but after a while I started to feel joy and softness again. 

 

I surrender. Yes I fear love, but I'm coming back brighter then
before. I'm learning to accept my darkness and imperfection.

Let us be touched by silence when we meet. Feel our heartbeats.

In the end there is not much that separates us from each other.' 

-Inspired by texts from Linah Rocio & the lighthearted-

LOVE COACHING | BODY2CHILL®
 Relatietherapie voor liefdespartners die het pad van liefde willen terugvinden & ​i
ndividuele intimiteit coaching.

Last van een té roze wolk?

Wij leren in liefde alleen te zijn om  juist te ervaren dat wij het zijn die met onze menselijke beperkingen samen mogen zijn. 

Een goede relatie laat je zien wie jij bent. Een goede relatie-crisis wie jij bent, los van een ander.

मुफ्त We denken met een ander te stoeien, we voelen ons met onszelf stoeien...

Onze visie op liefdesrelaties

 

Tijdens een sessie én bij de Tantra trainingen van Body2chill® bezien wij een liefdesrelatie als een 'sacred union'; een waardevolle verbintenis van jullie als beheerders van de unieke liefdeschemie die tussen jullie beide kan stromen, noem het de gift van liefde. Hoe dan ook, het verhaal begint bij jouwzelf. Hoe je de gift van liefde kan ontvangen, vol durft te geven en kan laten circuleren heeft alles te maken met vertrouwen, erkenning van je behoeftes en kwetsbaarheid, zelfwaardering en vooral de ruimte in jezelf. Denk o.a.aan oude kwetsuren vanuit de jeugd en op het vlak van de liefde. Love Coaching brengt je dieper in contact met jouw volle liefdespotentie.

 


 

Naast jullie 'loverschap' zijn jullie tegelijk ook twee autonome vrije personen met eigenheid en een levensreis die jullie beide zelf te maken hebben want liefde heeft, net als alle vormen van energie, verbinding nodig én ruimte. Naast jullie liefdesband kan je samen ook nog een verbintenis onderhouden als reisgenoten door het leven, als diepe vertrouwenspersonen, als ouders, als delers van een woning of zoals wij: ook nog samen werken. De spil van de Tantrische liefdesrelatie is altijd jullie unieke liefdeschemie én de reis die jullie ieder zelf te maken hebben.

Verliefdheid, realiteit, relatiecrisis & groei


Een liefdesband begint vaak met 'een gift': de liefdeschemie die jullie naar elkaar trekt. Deze aantrekkingskracht zal na een periode van verliefdheid aan de realiteit worden getoetst. Daarna zal de band vrijwel nooit plotseling verdwijnen, al kan dit soms wel zo voelen. Meestal is de kans groter dat jullie liefdeschemie ondergesneeuwd is geraakt. Wij zien vaak dat onder deze afdekking de energie nog zeker wel leeft en er alleen op wacht om een nieuwe start of groeiperiode te beginnen. Onze relatietherapie sessies zijn er om de afdekking helder te krijgen.


Jezelf en elkaar telkens opnieuw uitvinden


Het onderhouden van The gift of love en het uitbouwen van de band, is iets wat je samen doet en voedt. Na ieders individuele periode van ontwikkeling; na het krijgen van een kind, een ziekteproces of bijvoorbeeld tijdens een onderzoeksproces naar vrijheid binnen de relatie is het zaak om jezelf en elkaar weer opnieuw uit te vinden

en 'te resetten'. Meestal loopt het relatieproces achter ieders eigen groeiproces aan. Dit vraagt vertrouwen. Een Tantrische relatie wordt daarom ook wel een groeirelatie genoemd. Hierbinnen ontplooien de beide authentieke individuen zich op de levensgebieden die voor hen persoonlijk belangrijk zijn. Af en toe een crisis hoort hierbij. 

場合、愛、愛  If love..., then love...

באהבה In de liefde spreekt iedereen een andere taal... In het hart niet.

Relatie, keuze & kwetsbaarheid

 

Het aangaan van een 'Tantrische relatie' is een zeer bewuste keuze. Deze groeirelatie heeft een reële nuchtere en tegelijk spirituele bedding en heeft altijd een hoger doel: ontwaken. Beide liefdespartners reizen, verwonderd en bewogen, door zowel het leven als hun eigen liefdeschemie, door hun bestaan; wetend dat elk mens en elk pad uniek is en wat anders in beweging zet. Geen levenspad binnen de geschiedenis van de mensheid is het zelfde. Daarom spreken we bij Tantra over toewijding aan je pad en noemen we een relatie een 'sacred union'.

Deel het leven, lach om je ego, warm je hart & vier de sex! 

Het centrale ontmoetingspunt is altijd eerst het eigen hart om van daaruit het hart van de relatie te voeden met de eerlijke en kwetsbare inbreng van ieders open hart, proces, eigenheid én ook frustratie, verlangen, angst etc.Een groeirelatie kan dus nooit een vaste vorm of inhoud hebben, anders dan de trouw aan het leven, jezelf en jullie unieke liefdeschemie. Zo geef je de de kans om liefde steeds weer opnieuw uit te vinden. Als Tantrische lover eer je de liefde zelf en vier je sex als belichaming van dat leven zelf. Wij ondersteunen jullie graag op dit pad.

De kaarten van het leven worden regelmatig geschud en wij schudden mee. Een constant proces. Veranderingen en  groei beginnen altijd met 'het de weg kwijt zijn'. Dit werpt ons terug op onszelf. We beginnen vaak direct met het terugzoeken van de oude weg. Dat werkt uiteindelijk nooit. Diezelfde weg komt nooit meer terug, ze wordt op zijn hoogst een irritante overspringende plaat.

ที่รัก  In het Thai betekent 'my love' hetzelfde als 'my home'...

Voor wie?


Relatie ondersteuning is er voor stellen die hun onderlinge verbinding willen verdiepen, verbreden of tijdelijk kwijt zijn geraakt. Ook als single kan je alle aspecten van het leven en de liefde ervaren binnen jezelf of in meerdere waardevolle contacten. Het kan zijn dat je hierbij ondersteuning, focus of richting wenst. Dan zijn wij er ook.

 

Over ons
 

Een ideale sprookjesrelatie bestaat niet. Helaas. Ook bij ons niet... Marita en ik (Han) zijn beide erg anders. Dat is soms best moeilijk, irritant of boos makend. Tegelijk ook leerzaam, spannend en stimulerend. En wel goed voor de polariteit in intimiteit én sex. Wij zijn elkaars tegenpolen. Wij hebben tegengestelde karakters en staan beide anders in de liefde en in het leven. Wij hebben andere liefdestrauma's, andere onderzoekservaring en hebben ook nog eens onze eigen ideeën over trouw enzo. Juist dat maakt tegelijk ook dat wij samen als stel onze eigen kracht en dynamiek hebben, en een aanvullende eenheid zijn, wanneer wij samen lesgeven of therapie bieden.

الثقة بالنفس Others love you for their own sakes
If I love you for yourself, you flee away from me...

Dit bieden wij

Wij zijn er om lovers bij dit transformatie proces van 'samen jezelf zijn' te ondersteunen. Hierbij sturen wij op onze 25 jarige ondergrond vanuit Tantra en het boeddhisme. In de jaren hebben wij met veel koppels, binnen onze trainingen en daarbuiten, mogen meelopen. Een soms nieuwe weg, die voor vele die elkaar willen blijven vinden een noodzaak is geworden, binnen een wereld waarbij steeds minder vast ligt en waarin wij ontwaken als individuele zelfstandige individuen. Daarbij sturen wij op de levenservaring van ons beide als lovers, ouders, therapeuten en Tantra docenten met ieder onze eigen weg, ons zoeken, onze overeenkomsten en verschillen.

 

Soms is het even twee stappen vooruit, één terug...

Het vraagt focus, vertrouwen, moed, geestelijke- en lichamelijke bewustwording om een Tantrische relatie 'te hebben'. Relatie ondersteuning kan daarbij nuttig zijn. Want eigenlijk heb je, zoals je bovenaan leest, niets. Althans geen vaste vorm of inhoud om op te bouwen. Vaak ook geen voorbeelden. Soms wordt je -bij het los laten van het traditionele 'relatiedenken'- eerst nog flink getest en getergd door verwarring, afweer en moeite om patronen los te laten. Vanuit onze sessies ga je echter steeds duidelijker ervaren hoe je juist met deze groeipijn positief kunt omgaan om van daaruit samen te groeien en de transitie te maken naar een Tantrische groeirelatie. 

.

バランス シート  De liefde haalt mij regelmatig uit balans.
Ik weet nu dat dit bij een uitgebalanceerd leven hoort.

Mate van intimiteit

De sessies worden ondersteund door praktische lichaamsgerichte oefeningen. Een derde tot de helft van een sessie bestaat gemiddeld uit lichaamsgerichte ondersteuning met de vraag om thuis verder te oefenen waardoor je de sessies kunt integreren in je lijf en je geest. De sessies zelf zijn altijd gekleed. Er vindt geen enkele sexuele
interactie plaats. Niet tussen jullie en niet onderling. In onze manier van werken staan we dichtbij je, vanuit een warme menselijke maat. Wij bieden een eigen, frisse, directe en opbouwende benadering. We gaan effectief om met de tijd en zo snel mogelijk samen aan de slag, de diepte in en naar de kern van je, en jullie, verlangen.

 

Menselijk, eerlijk & warm

Je kunt je bij ons veilig voelen. Er wordt geen moreel standpunt ingenomen of 'gekozen' voor een van beide. De
relatietherapie is niet gericht op 't veranderen van elkaar maar op het samenkomen vanuit eigenheid. Er is geen 

intake of probleembenadering. Je hebt geen specifieke hulpvraag nodig. Liever niet zelfs. Er bestaat geen vaste vraag of oplossing, anders dan de waarachtigheid van elk moment waarin we elkaar graag als mens ontmoeten.

Samenblijven in de mallemolen van het leven, van de dagelijkse drukte en de diepte van je gevoelens voor jezelf, je partner, kinderen of andere hartsverbindingen. Jezelf blijven, zoeken en hervinden. Het is een kunst om tijdens deze veranderingsprocessen elkaar te blijven voelen en voeden. Steeds weer in jezelf én samen dat middelpunt hervinden om te rusten, te bouwen en thuis te komen. In elke levensfase, bij iedere uitdaging. Telkens weer opnieuw geboren.

WAT

Tantrische intimiteit-ondersteuning voor liefdespartners en zij die dit pad samen willen terugvinden en wanneer je individueel dieper in contact en (zelf)vertrouwen wilt komen met de lover en levensgenieter in jou.

 

WIE

Han van Body2chill®

VISIE

Vanuit Tantrische Love Coaching/ Relatietherapie zien wij een liefdesrelatie als een waardevolle verbintenis waarbij jullie de beheerders zijn van een gift; de unieke liefdeschemie die tussen jullie stroomt en die jullie verbindt. Naast dit 'loverschap' zijn jullie ook twee autonome personen met een eigen levenspad. Love Coaching kan ondersteuning bieden om deze beide aspecten terug te vinden, te verdiepen, te verbinden en te integreren. 

 

LOCATIE

Nijmegen of Millingen a/d Rijn (bij Nijmegen) NL | Adres: kijk op de bevestigingskaart van je boeking. 
Parkeren in Nijmegen is vanaf onze kant van de straat en daarachter gratis. In Millingen ook.

TARIEF 1,5 UUR

Als paar €120 | Individueel €100.

1,5 uur om de tafel, met een warme kop thee of verhelderend glas water, eventueel ondersteund met praktische of lichaamsgerichte oefeningen.

 

AFSPRAAK 

Datavoorstellen gaan om praktische reden telefonisch (dus niet per mail): +31645624065 11:00 - 18.00. 

Een telefonische boeking wordt opgenomen en geldt als overeenkomst. 

 

ANNULERING LOVE COACHING/ RELATIE THERAPIE

Dit zijn onze spelregels: Bij boeking van een therapie sessie ga je akkoord met onze voorwaarden. 

Omboeking is, tegen directe betaling per bank, éénmalig mogelijk tot 14 dagen vooraf. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang, of niet komen, geldt -ongeacht de reden- 100% betalingsverplichting. Je ontvangt hiervoor een betaalverzoek. Na vervaldata worden invorderingen van Body2chill® standaard uitbesteed.


 

 Ik (Han) ben zelf Ned-Indisch. Mocht je dezelfde achtergrond hebben als 2e of 3e generatie Ned-Indische dan kunnen wij ook wat voor jou, of je relatie, betekenen. Een relatie kan een geheel eigen dynamiek hebben door meer cultuurverschil dan je waarschijnlijk inschat en doordat de bezetting of kamptijd ook in jou kan doorwerken.

There you are in the open... vulnerable and naked...


Nowhere else to go, no place to leave. No language.

Only breath. In and out. Moments traveling through.

Moments touching senses.
Nature... in all seasons.

When thís moment awakens in thís moment,
you start laughing, crying, become silent
or never be silent again!

HIGH CLASS   TANTRA   COMMUNITY
Tantrisch boeddhisme Training & coaching


Body2chill
® staat voor: 
Verdiepende exclusieve Tantra cursussen om jouw leven en de wereld in liefde te verrijken.

Aangeboden vanuit respect voor- én kennis van de traditionele achtergrond van Tantra
en haar wortels in het Tantrisch boeddhisme, vertaald naar de adem van onze nieuwe tijd.

 

Intimiteit bij Body2chill®
Het Tantra aanbod van Body2chill® kan als verruimend, verfijnd, sensueel, erotisch, spannend en bevrijdend worden ervaren. 
Al onze Tantra trainingen zijn gericht op
sexuele heelheid en hartsverbinding, ze
zetten niet aan tot primair slechts sexueel
gerichte handelingen. Centraal staan zelf-

ontplooiing, verdieping intimiteitsbeleving,
respectvolle geïntegreerde 
aanraking, het

ervaren van eenheid & flow, empowerment,
leven met je grenzen en mogelijkheden en ontmanteling van destructieve egopatronen met als doel ruimte te creëren voor het hart met al haar aspecten en in al haar volheid.

 

 • Stellen kunnen intiemere oefeningen met met hun partner doen of wisselen. Kijk ter plekke wat goed voelt. Singles wisselen. 

Aanbod: 

 • Witte Tantra weekend retreats
  Tantra cursus voor singles & stellen

 • Zwarte Tantra weekend retreats
  Tantra cursus voor singles & stellen

 • 2-Luiken Rode Tantra voor stellen

 • Cursus weekend Tantra massage
  Tantra training voor stellen &
   singles

 • Tantra workshop dagen voor stellen

 • Tantra workshop dagen voor singles

 • Life-coaching voor Tantrische relaties

 • Erotisch uitgaan voor koppels

 • Laagdrempelige 'Tantra privé voor 2

         Parensessies voor koppels

Helder | Stijlvol | Vertrouwd | Down to earth

KvK No  09140968 | RSIN 812804168/01

Bank  NL55 INGB 0000751168 

Body2chill, Nijmegen [ BIC: ING BNL 2A ] 

Bel ons voor deelname of info

Maandag-Zaterdag 11:00-18:00
Je kunt de voicemail van Body2chill® ook buiten kantoortijd 24/7 inspreken. Je wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Alles telefonisch: gemakkelijk, persoonlijk & afgestemd.

Wij nemen graag de tijd voor jou en wij staan voor discretie. Ook willen wij graag weten wie er bij ons komt. Jij, op jouw beurt, wilt waarschijnlijk weten of ons aanbod bij jou past. Daarom gaan al onze info aanvragen en al de Tantra boekingen per telefoon.

 • Facebook - White Circle
 • Vimeo

Zoals je voelt is deze website met veel liefde, eigenheid, creativiteit en zorg in jaren samengesteld. Ga hier alsjeblieft met evenveel integriteit mee om. Kopieer niets of als het je inspireert vermeld dan 'Body2chill Tantra' als bron. Dank je!